Informacja dotycząca obiadów i płatności
 
Szanowni Państwo,
jadłospis pojawiać się będzie 20-go dnia  każdego miesiąca na kolejny miesiąc.
Wyboru dni, w których dziecko będzie korzystać ze stołówki i płatności za obiady należy dokonać do ostatniego dnia  danego miesiąca z góry na następny miesiąc. Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane. 
W przypadku nieobecności dziecka zgłoszonej w danym dniu do godz. 8.00 rano, wpłacona wcześniej kwota będzie przekazywana na kolejny miesiąc.
Nieobecność niezgłoszona w  podanym powyżej terminie skutkuje koniecznością opłaty obiadu.
 
link do panelu logowania