foto1
KOMPLEKS SZKOLNY Z BASENEM, BOISKAMI, SALĄ FILMOWĄ I ŚWIETLICĄ
foto1
MIŁA I KOMFORTOWA ATMOSFERA
foto1
SPRAWNOŚĆ, ZDROWIE I KONDYCJA FIZYCZNA
foto1
CENTRUM REKREACJI WODNEJ
foto1
SPORTOWA ATMOSFERA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

W bibliotece „na piętrze” znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego można korzystać podczas godzin pracy biblioteki lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z nauczycielem-bibliotekarzem.

ICIM posiada 4 dostępne dla uczniów komputery z łączem internetowym, drukarką i skanerem oraz bogaty zbiór materiałów multimedialnych (encyklopedii, poradników, słowników, atlasów, filmów, testów przedmiotowych i innych), z których można korzystać według potrzeb i zainteresowańJ

Czterostanowiskowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej rozpoczęło działalność w lutym 2008 roku. Powstanie Centrum jest efektem realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu przede wszystkim umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii w oświacie, ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji, wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej, wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej oraz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej

 

 1. Z komputerów mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach wyznaczonych przez bibliotekarza.
 2. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu podając tematykę i rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu – określić tematykę poszukiwanych informacjioraz podpisać się, akceptując tym samym regulamin.
 3. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do poszukiwania materiałów w programach multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu w celach edukacyjnych (rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, przygotowywanie referatów, gromadzenie informacji do konkursów).
 4. Korzystać można tylko z programów zainstalowanych. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w strukturze danych na dyskach komputerów. Wszelkie widoczne problemy techniczne należy zgłosić przed rozpoczęciem pracy.
 5. Przy jednym komputerze może przebywać maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy. Praca przy komputerze nie może zakłócać rytmu pracy biblioteki.
 6. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z pulpitu zapisane przez siebie pliki.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel - bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 8. Po zakończonej pracy użytkownik pozostawia po sobie na stanowisku porządek.
 9. Podczas pracy przy komputerze nie należy spożywać napojów i posiłku.
 10. Korzystając z programów emitujących dźwięk należy używać słuchawek.
 11. Z drukarki można korzystać przy pomocy nauczyciela bibliotekarza.
 12. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie lub własność intelektualną uczniów.
 13. Za ewentualne mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. W przypadku uczniów niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania do odwołania z komputera w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

 

  

PODRĘCZNIKI i PROGRAMY NAUCZANIA

ŚWIETLICA

LICZNIK ODSŁON

003302008
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
225
580
4334
4891
22390
22922
3302008

Prognoza na dzisiaj
744


Twój IP:54.144.75.212