INFORMACJA !!!

DLA UCZNIÓW KLAS VIII i KLAS GIMNAZJALNYCH O ZAPOZNANIE SIĘ NA STRONIE

 

www.edunet.tarnow.pl/pl/link/informator

Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ TARNOWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szczegółowe informacje dotyczące: przedmiotów uzupełniających, przedmiotów dodatkowych, warunków przyjęcia ( w tym minimalnej liczby punktów oraz przedmiotów punktowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum znajdują się na STRONACH INTERNETOWYCH POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ.

(ZAPIS 1-SP, 1-GIM oznacza , że utworzona zostanie 1 klasa dla absolwentów szkoły podstawowej oraz 1 klasa dla absolwentów gimnazjum ).

 

ŻYCZĘ PRZEMYŚLANYCH DECYZJI CO DO WYBORU DALSZEJ DROGI KSZTAŁCENIA!    

        

doradca zawodowy

Anna Kosman-Sztorc