ZAPISY NA ŚWIETLICĘ I STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ

 

Szanowni Państwo, Rodzice/ Opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej, 
informuję, że od 26 sierpnia br. (poniedziałek) można zapisywać dzieci do świetlicy szkolnej oraz na obiady w szkolnej stołówce.
 
Zachęcam zainteresowanych Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotowych zapisów zawartymi: 
- we wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020; 
- w karcie zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2019/2020.
 
Uwaga! 
W związku z tym, że uczniowie będą w nadchodzącym roku szkolnym mogli korzystać ze stołówki szkolnej od 3 września, konieczna jest informacja od Państwa, od kiedy dzieci będą jadły obiady w szkole.
 
Dlatego też proszę, aby Ci z Państwa, których dzieci będą jadły obiady w pierwszym tygodniu roku szkolnego, złożyli w sekretariacie szkoły kartę zgłoszenia najpóźniej do 29 sierpnia do godziny 12.00. Jest to termin nieprzekraczalny.
 
Deklarację złożone po tym terminie oznaczać będą, że dzieci będą korzystały ze szkolnej stołówki od 9 września (od drugiego tygodnia nauki w szkole). 
Powyższe terminy wynikają z konieczności zamówienia przez szkolną intendentkę koniecznych produktów spożywczych.
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej i kartę zgłoszeń dziecka na obiady w stołówce szkolnej można pobrać również w sekretariacie szkoły.
 
W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie lub pod numerem telefonu 146792124. 
Dziękuję, 
mgr Mariusz Widawski, dyrektor szkoły
 
 
Załączniki do pobrania:
 
- Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej .pdf lub .docx
 
- Karta zgłoszenia dziecka na obiady .pdf lub .docx