foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2020/2021

DOKONANIE WYBORU…

 NIGDY NIE JEST ŁATWE !!!

 

Nikt nie podejmie decyzji za Ciebie !

Rodzic, Nauczyciel, Doradca zawodowy – to są osoby, które mogą Ci pomóc w podjęciu pierwszej w życiu ważnej decyzji dotyczącej Twojej przyszłości

 –

jednak to TY jesteś osobą, która będzie (powinna) DECYDOWAĆ !!!

I pamiętaj – decyzja, którą podejmiesz zaważy na Twoim życiu – jednak nie będzie go przesądzać
– w dzisiejszych czasach masz ogromne możliwości, a nawet konieczność zmiany zawodu, kompetencji czy kwalifikacji …

 

               RODZICU  !!!

*Znajdź czas na rozmowę.

*Zapytaj dziecko do jakiej szkoły chce pójść.

*Rozważ wszystkie czynniki, które mogą być kluczowe dla podjęcia decyzji.

*Oferuj pomoc i pomagaj tak, jak tego Twoje dziecko oczekuje.

*Pomóż dziecku wybrać najlepsze rozwiązanie.

*Zastanów się co jest dla Ciebie ważne.

*Zastanów się czego Ty potrzebujesz.

 

                  ZACHĘCAM DO OBEJRZENIA

 

WEBINAR // Wspieranie dziecka w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych

Sławomir Szymczak - doradca zawodowy, główny specjalista  w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

      SYSTEM  EDUKACJI  W  DOBIE  ZMIAN

 

    ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

                                  WYBIERA

 

Branżowa Szkoła           I stopnia

Technikum

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy

3 lata

5lat

4 lata

3 lata

Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia

Świadectwo ukończenia technikum

Świadectwo ukończenia liceum

Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

 

Wskazane jest przygotowanie suplementu do świadectwa zawierającego informację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania absolwentów w przyszłości w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych lub na rynku pracy

 

Świadectwo maturalne

Świadectwo maturalne

 

 

SZKOŁY  PONADPODSTAWOWE  PUBLICZNE   /  TARNÓW

 

             DROGI  UCZNIU !

 

JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚCI JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ DLA SIEBIE  ZACHĘCAM  DO  WYKONANIA

 

KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Anny Paszkowskiej - Rogacz

( poniżej znajduje się kwestionariusz do samodzielnego wykonania   i arkusz odpowiedzi )

                                      ŻYCZĘ  POWODZENIA - doradca zawodowy-

 

KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH[1]

        

Odpowiedź szczerze na pytania, zakreślając po każdym z nich odpowiednio                  TAK  lub NIE

 

1.      Czy chciałbyś mieć taką pracę, w której kierujesz, kontrolujesz  i planujesz działanie innych   pracowników ?

 

2.      Czy bezinteresownie pomagasz innym ?

 

3.      Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem dopóki go nie skończysz ?

 

4.      Czy lubisz mieć wiele spraw  ,, na głowie “ ?

 

5.      Czy lubisz konstruować i naprawiać różne rzeczy ?

 

6.     Czy lubisz brać na siebie odpowiedzialność za zadania i wywiązywać się z nich ?

 

7.      Czy lubisz pomagać kolegom w rozwiązywaniu problemów  ?

 

8.      Czy wolałbyś taką prace, gdzie zawsze będziesz miał pewność, czego się od Ciebie oczekuje ?

 

9.      Czy lubisz książki i programy popularnonaukowe np. z dziedziny astronomii czy biologii ?

 

10.  Czy potrafisz projektować, wymyślać lub tworzyć różne przedmioty ?

 

11.  Czy lubisz kierować działaniami innych ludzi ?

 

12.  Czy jesteś w stanie pomagać ludziom, którzy są  czymś zdenerwowani lub zmartwieni ?

 

13.  Czy projekty lub inne prace wykonujesz dokładnie, krok po kroku ?

 

14.  Czy lubisz zagłębiać się w problemy, nad którymi pracujesz ?

 

15.  Czy  masz jakieś własne hobby, które Cię pochłania, jak np. budowanie modeli, uprawa ogródka, odnawianie starych mebli lub wywoływanie zajęć ?

 

16.  Czy chciałbyś mieć taką prace, gdzie byłbyś odpowiedzialny za podejmowane decyzje ?

 

17.  Czy chciałbyś wykonywać pracę polegającą na pytaniu ludzi o ich opinie w sprawach różnych rzeczy lub wydarzeń ?

 

18.  Czy  chciałbyś opierać się w swojej pracy na wyraźnie określonych zasadach i regułach ?

 

19.  Czy rozwiązując problemy chciałbyś zawsze opierać się na nie podważalnych faktach ?

 

20.  Czy lubisz grę w szachy i inne gry wymagające logicznego myślenia ?

 

21.  Czy pełniłeś kiedykolwiek rolę lidera w jakimś klubie, zespole lub organizacji ?

 

22.  Czy chciałbyś  opiekować się ludźmi, którzy są chorzy albo mają jakieś problemy życiowe ?

 

23.  Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem przez dłuższy czas ?

 

24.  Czy podobałaby Ci się praca, w której każdy dzień niósłby nowe i różnorodne zadania ?

 

25.  Czy podoba  Ci się praca wymagająca używania narzędzi lub maszyn ?     

 

26.  Czy jest dla Ciebie ważne, aby mieć większe osiągnięcia niż inni ?

 

27.  Czy chciałbyś mieć pracę, która jest związana z poprawą warunków socjalnych ?

 

28.  Czy lubisz pracować według otrzymanych wytycznych ?

 

29.  Czy chciałbyś wykonywać prace badawcze ?

 

30.  Czy chciałbyś pracować z materiałem takim jak drewno, kamień, glina, tkanina lub metal?

 

31.  Czy byłeś kiedyś odpowiedzialny za taki projekt albo zadanie, które wymagało dopilnowania różnych szczegółów,  aby mogło zostać wykonane w całości?

 

32.  Czy chciałbyś mieć pracę związaną ze służbą dla określonego środowiska?

 

33.  Czy chciałbyś mieć taką pracę, gdzie Twoja czynność są na ogół ściśle kontrolowane?

 

34.  Czy jesteś w stanie radzić sobie w sytuacji, gdy nieustannie dzieje się coś nowego i niespodziewanego?

 

35.  Czy chciałbyś być przez cały dzień operatorem jakiegoś urządzenia?

 

 

36.  Czy kiedyś byłeś odpowiedzialny za planowanie działań, które miał realizować ktoś inny?

 

37.  Czy chciałbyś mieć stanowisko, które wymaga kontaktu z ludźmi cały dzień?

 

38.  Czy podejmujesz się nowych zadań dopiero wtedy, gdy skończysz poprzednie?

 

39.  Czy lubisz realizować zadania, które pozwalają Ci odkrywać nowe fakty bądź prawidłowości?

 

40.  Czy lubisz prace ręczne, takie jak instalacje hydrauliczne, naprawa samochodów, szycie lub tapetowanie?

 

41.  Czy wolisz raczej kierować pracą grupy, czy być jej członkiem?

 

42.  Czy współpraca z ludźmi przychodzi Ci łatwo?

 

43.  Czy chciałbyś mieć stanowisko, które wymaga stałego tempa pracy przez cały dzień?

 

44.  Czy lubisz wypróbowywać różne, nawet niesprawdzone metody, aby całkowicie wykonać zadanie lub rozwiązać problem?

 

45.  Czy cieszy Cię kiedy dzięki książkom lub programom telewizyjnym możesz dowiedzieć się, jak działają różne urządzenia?

 

46.  Czy zwykle udaje Ci się nakłonić ludzi, żeby robili to, czego Ty chcesz?

 

47.  Czy lubisz oglądać pracę innych ludzi?

 

48.  Czy umiesz przyjmować polecenia?

 

49.  Czy lubisz takie działania, których wynik daje się obiektywnie zmierzyć?

 

50.  Czy raczej wolałbyś pracę nie wymagającą kontaktu z ludźmi?

 

 

TAK

 

 TAK

 

 

TAK

 

TAK

 

TAK

 

TAK

 

 TAK

 

TAK

 

 TAK

 

 TAK

 

 

TAK

 

TAK

 

 TAK

 

TAK

 

TAK

 

  TAK

 

 TAK

 

 

TAK

 

 

TAK

  

TAK

 

TAK

 

 TAK

 

 TAK

 

TAK

 

 TAK

 

TAK

 

 

TAK

 

TAK

 

TAK

 

TAK

 

 

TAK

 

 

 

TAK

 

 

TAK

 

 

TAK

 

 

TAK

 

 

TAK

 

 

TAK

 

 

TAK

 

TAK

 

 

TAK

 

 

TAK

 

 

TAK

 

 

TAK

 

TAK

 

 

NIE

 

NIE

 

 

NIE

 

NIE

 

NIE

 

NIE

 

 NIE

 

NIE

 

 NIE

 

 NIE

 

 

NIE

 

NIE

 

 NIE

 

NIE

 

NIE

 

 NIE

 

 NIE

 

 

NIE

 

 

NIE

 

 NIE

 

NIE

 

 NIE

 

 NIE

 

NIE

 

 NIE

 

NIE

 

 

NIE

 

 NIE

 

NIE

 

NIE

 

 

NIE

 

 

 

NIE

 

 

NIE

 

 

NIE

 

 

NIE

 

 

NIE

 

 

NIE

 

 

NIE

 

 NIE

 

 

NIE

 

 

NIE

 

 

NIE

 

 

NIE

 

NIE

 

 

 

 

Arkusz odpowiedzi

Otocz kółkiem te numery pytań , na które odpowiedziałeś TAK. Pomiń pytania, na które odpowiedziałeś NIE. Zsumuj liczbę kółek w szeregach. Zapisz sumy ze znakiem równości.

 

1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

=

 

KIEROWNICZE

2

7

12

17

22

27

32

37

42

47

=

 

SPOŁECZNE

3

8

13

18

23

28

33

38

43

48

=

 

METODYCZNE

4

9

14

19

24

29

34

39

44

49

=

 

INNOWACYJNE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

=

 

PRZEDMIOTOWE

 

Zaznacz jeden lub dwa najwyższe wyniki, które oznaczają typ preferowanej przez Ciebie aktywności. Najniższy wynik oznacza aktywność, którą interesujesz się najmniej. Zastanów się    z jakimi zawodami wiążą się określone zainteresowania.

Pamiętaj również o tym , że trafna decyzja zawodowa musi być oparta nie tylko na zainteresowaniach, ale na takich czynnikach jak zdolności, umiejętności, warunki pracy, dostępność stanowisk, wymagania dotyczące wykształcenia itd.

Typy zainteresowań są podane poniżej. Pamiętaj , że większość zawodów wymaga kombinacji rożnych zainteresowań. Np.  dentysta pracuje z techniką (zainteresowania przedmiotowe), ale także z ludźmi (społeczne).

  

KIEROWNICZE

Osoby takie lubią podejmować się obowiązków i mieć kontrolę nad rzeczami . lubią być odpowiedzialne za zadania wymagające planowania , podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafią dawać instrukcje i wskazówki. Lubią organizować swoją działalność.

Spostrzegają siebie samych jako osoby o dużej niezależności i samokontroli.

 

SPOŁECZNE

Osoby uspołecznione lubią mieć do czynienia z ludźmi  zarówno w sytuacjach zawodowych jak i udzielając im pomocy. Chętnie opiekują się innymi i pomagają w rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów. Osoby uspołecznione lubią pracować  i współpracować  z innymi. Preferują takie działania, które wymagają kontaktów interpersonalnych.

 

METODYCZNE

Osoby metodyczne lubią działać według jasnych zasad  i sprawdzonych metod realizacji zadań. Preferują pracę pod kierunkiem i kontroluj ą innych, według otrzymanych  instrukcji. Pracują nad jednym zadaniem dopóki go nie skończą. Pracują rutynowo i wolą sytuacje pozbawione niespodzianek.

 

INNOWACYJNE

Nowatorzy lubią zgłębiać problemy i eksperymentować w tracie pracy nad rozwiązaniem kolejnych zadań. Interesuje ich inicjowanie i wymyślanie nowych i różnorodnych rozwiązań. Lubią przedmioty „ścisłe”. Przyjmują wyzwania, jakie stawiają im nowe i niespodziewane sytuacje. Łatwo przystosowują się do zmiennych warunków działania.

 

PRZEDMIOTOWE

Osoby o takich zainteresowaniach pracują przy pomocy narzędzi, maszyn, urządzeń technicznych. Lubią naprawiać i/lub wytwarzać przedmioty z różnych materiałów, wykorzystując w tej pracy opracowane i sprawdzone technologie. Interesują ich zasady działania i budowa różnych urządzeń. 

 

Ewaluating Your Interests In: Facilitator’ s Manual for the Job Finding Club, Employment and Imigration Canada (1993), tłumaczenie za zgodą wydawców Anna Paszkowska-Rogacz

 [1] Ewaluating Your Interests In: Facilitator’ s Manual for the Job Finding Club, Employment and Imigration Canada (1993), tłumaczenie za zgodą wydawców Anna Paszkowska-Rogacz.

AKTUALNOŚCI

Nasi uczniowie z medalami Mistrzostw Województwa
07 Wrz 2020 16:27
Nasi uczniowie z medalami Mistrzostw Województwa
Czytaj więcej >>>
Aplikacja ProteGO Safe
31 Sie 2020 08:04
Czytaj więcej >>>
Nowy rozkład dzwonków
27 Sie 2020 15:36
Nowy rozkład dzwonków
Czytaj więcej >>>
Opłaty za obiady
25 Sie 2020 12:47
Czytaj więcej >>>
Zapisy do świetlicy szkolnej
25 Sie 2020 12:46
Czytaj więcej >>>
Wyprawka pierwszoklasisty 2020/2021
21 Sie 2020 07:50
Wyprawka pierwszoklasisty 2020/2021
Czytaj więcej >>>
Konkurs na prezentację multimedialną - "Chrzest Po...
29 Cze 2020 18:19
Konkurs na prezentację multimedialną -
Czytaj więcej >>>
Konkurs - "Wakacyjny Mistrz Ortografii"
29 Cze 2020 18:01
Konkurs -
Czytaj więcej >>>
E-piknik geograficzny
26 Cze 2020 11:49
E-piknik geograficzny
Czytaj więcej >>>
Medale za reprezentowanie szkoły 2020
24 Cze 2020 19:24
Medale za reprezentowanie szkoły 2020
Czytaj więcej >>>
Dokonanie wyboru nigdy nie jest łatwe
19 Cze 2020 05:30
Dokonanie wyboru nigdy nie jest łatwe
Czytaj więcej >>>
Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się sto...
15 Cze 2020 05:57
Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!
Czytaj więcej >>>
Dzień Patrona Szkoły bł. Edmunda Bojanowskiego
11 Cze 2020 18:51
Dzień Patrona Szkoły bł. Edmunda Bojanowskiego
Czytaj więcej >>>
Trening z Wolańskim Sportowcem Jakubem Mordylem
02 Cze 2020 08:52
Trening z Wolańskim Sportowcem Jakubem Mordylem
Czytaj więcej >>>
Leśne śniadanie dla mamy – szkolny projekt wychow...
28 Maj 2020 13:22
Leśne śniadanie dla mamy – szkolny  projekt wychowawczo–prozdrowotny
Czytaj więcej >>>
Gminny Dzień Dziecka
26 Maj 2020 07:08
Gminny Dzień Dziecka
Czytaj więcej >>>
Dołącz do naszej drużyny
22 Maj 2020 08:39
Dołącz do naszej drużyny
Czytaj więcej >>>
Egzaminy 2020 - regulacje prawne
20 Maj 2020 11:48
Egzaminy 2020 - regulacje prawne
Czytaj więcej >>>

LICZNIK ODSŁON

003672255
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
98
528
5753
5753
21066
23557
3672255

Prognoza na dzisiaj
552


Twój IP:3.231.167.166
  1. NASZA LOKALIZACJA
  2. WAŻNE LINKI
  3. KONTAKT

NASZA LOKALIZACJA

 

WAŻNE LINKI


   MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   KURATORIUM - Kuratorium Oświaty

   PPPP - Powiatowa Przychodnia Psychologiczno - Pedagogiczna

   OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

   UG - Urząd Gminy Tarnów

KONTAKT


Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

33-150 Wola Rzędzińska 253a

gmina: Tarnów

powiat: tarnowski

woj.: małopolskie

tel.: dyrektor/sekretariat: +48 14 679 21 24 

email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 9930650990, REGON: 001202450

 

next
prev