foto1
KOMPLEKS SZKOLNY Z BASENEM, BOISKAMI, SALĄ FILMOWĄ I ŚWIETLICĄ
foto1
MIŁA I KOMFORTOWA ATMOSFERA
foto1
SPRAWNOŚĆ, ZDROWIE I KONDYCJA FIZYCZNA
foto1
CENTRUM REKREACJI WODNEJ
foto1
SPORTOWA ATMOSFERA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej

Klasa sportowa

Nabór 2015/2016

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

IM. KS. WŁADYSŁAWA KOWALCZYKA W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

 

PROCEDURA TWORZENIA KLASY SPORTOWEJ

 

Informacja ogólna

 

Oddział sportowy o profilu piłka nożna jest tak zaplanowany by organizacja nauczania stwarzała uczniom warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z innymi zajęciami dydaktycznymi, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z póżn. zm.)

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE zostały określone w oparciu

o doświadczenia w szkolnictwie oraz w klubie sportowym i mają na celu:

 

1.Stworzenie oddziału sportowego o profilu piłki nożnej.

2.Podwyższenie jakości i poziomu umiejętności młodych piłkarzy.

3.Promowanie Gminy Tarnów poprzez udział w rozgrywkach ligowych, między szkolnych i  okolicznościowych turniejach.

4.Poznanie zasad zachowania zdrowia.

5.Wypracowanie pozytywnych cech charakteru oraz pożądanych postaw prowadzących do właściwego działania indywidualnego i zespołowego.

6.Dostarczenie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu.

7.Zagospodarowanie czasu wolnego uczniom naszej szkoły i wyboru sportu całego życia.

8.Uzupełnienie funkcjonującego systemu przygotowania młodzieży do gry w piłkę nożną przez klub.

W oddziale sportowym w planie nauczania uwzględnia się zajęcia sportowe dla młodzieży uzdolnionej sportowo w wymiarze 10 godzin. Z czego 4 godziny wynikające z programu kształcenia ogólnego ( w tym bezpłatne zajęcia na basenie) oraz 6 godzin szkolenia z zakresu piłki nożnej we współpracy z klubem sportowym.

ZASADY REKRUTACJI:

            1.Dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Poradnie Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

            2.Udział w kontrolnym teście sprawności fizycznej, ustalonym przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną ( testy do 20 maja ) i uzyskanie łącznie odpowiedniej liczby punktów.

3.Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów oraz złożenie podania./załączniki/

4.Nienaganna postawa wychowawcza oraz dobre wyniki w nauce.

5.Zgodnie z paragrafem 12 ust. 3 w/w rozporządzenia przy przyjmowaniu kandydatów do klasy sportowej uwzględnia się opinie trenera oraz opinie lekarza.

6.Obok szczególnych warunków, które musi spełnić kandydat do klasy sportowej stosuje się ogólne zasady rekrutacji, obowiązujące do wszystkich szkół.

TERMINY:

Nabór do klasy sportowej kończy się 30 kwietnia 2015 roku. Do 22 maja 2015 r. będzie przeprowadzony test sprawności fizycznej. Na 14 dni przed testem na stronie szkolnej umieszczony będzie zarys poszczególnych prób sprawności oraz szczegółowe informacje. Do 7 lipca 2015 r. zostanie ogłoszona ostateczna lista uczniów przyjętych do klasy sportowej.

OFERUJEMY:

1.10 godzin zajęć sportowych z dodatkową lekcją matematyki

2.Kształcenie w klasie sportowej jest nieodpłatne a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską i pedagogiczną.

3.Jeden pełnowartościowy posiłek dziennie (na zasadach ogólnych).

 

4.Udział uczniów w obozie sportowym współfinansowany przez organ prowadzący  i rodziców.

5.Znakomitą bazę materialno-dydaktyczną ( mała i duża sala gimnastyczna, bezpłatny basen z kompleksem sportowo rehabilitacyjnym – siłownią, sauną urządzeniami do hydromasażu, boiskiem ze sztuczną i naturalną nawierzchnią. Dodatkowo szkoła wyposażona jest w nowoczesną sale kinową i informatyczną.

6.Systematyczną współprace z Klubem Sportowym „Wolania”

7.Opiekę psychologiczną i medyczną.

8.Stały dostęp do informacji poprzez elektroniczny dziennik.

9.Udział w licznych zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych.


* Rekrutacja 2015/2016 - informacje i formularze do pobrania w formacie .doc >>>

* Oświadczenie Rodzica - do pobrania w formacie .doc >>>

* Testy sprawnościowe - do pobrania w formacie .pdf >>>

 


 

 

 

 

 

 

PONIŻEJ LOSOWE NEWS'Y Z RÓŻNYCH KATEGORII

  

PODRĘCZNIKI i PROGRAMY NAUCZANIA

ŚWIETLICA

LICZNIK ODSŁON

003301990
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
207
580
4316
4891
22372
22922
3301990

Prognoza na dzisiaj
744


Twój IP:54.144.75.212

NAJNOWSZE VIDEO

HYMN SZKOŁY

MAŁOPOLSKA SZKOŁA Z PASJĄ