Pracownicy administracji i obsługi

w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej

 

Obsługa sekretariatu szkoły:

 mgr Elżbieta Kałucka

  

Żywienie :

 Anna Olszówka

Irena Janas

Renata Maziarka

 

 

Utrzymanie czystości:

 Jadwiga Kantor

Maria Pieprzak

Lucyna Sitko

 

 

Prace konserwatorskie:

 Jerzy Pieprzak – konserwator