foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
...

Szkolny Klub Wolontariusza


 

Informacje wstępne:
 
- Szkolny  Klub  Wolontariusza przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Ks. WŁ. Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej  rozpoczął   swoją działalność z dniem 5 grudnia 2009 roku- w dniu kiedy, na całym świecie obchodzony jestMiędzynarodowy   Dzień   Wolontariusza.
 
- Opiekunem Szkolnego Klubu  Wolontariusza jest:
 
mgr Bożena  Wach – pedagog szkolny
 
- Opieką członków Klubu Wolontariuszy objęte będą osoby w podeszłym wieku, osoby chore, potrzebujące pomocy z obrębu dwóch wsi: Wola Rzędzińska oraz Jodłówka –Wałki.
 
- SKW będzie podejmować współpracę z innymi organizacjami na terenie Gminy – Gops, Parafie,szkoły.
 
- Świadczenie pomocy odbywa się w oparciu o podpisywane porozumienia pomiędzy wolontariuszami a osobami potrzebującymi.  
 
- Do Szkolnego Klubu Wolontariusza należą   uczniowie  Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Ks. WŁ. Kowalczyka oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej.
 
- Praca Szkolnego Klubu Wolontariusza  będzie dokumentowana.