foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2022/2023
Filtr
 • Dzień Ziemi 2019 –„ EKO – MY”


  „Poszukaj przyrody wokół siebie. Wyjdź z domu i poszukaj przyrody w dziwnych miejscach, zobacz jak przyroda walczy o swoje miejsce (np. drzewka na gzymsach, dachach komórek, rośliny wyrastające z murów, w pęknięciach asfaltu, między płytami chodnikowymi), przyjrzyj się drzewom w twojej okolicy, dotknij ich, powąchaj, przyjrzyj się liściom, zidentyfikuj gatunek.

  Uczniowie naszej szkoły w ciągu całego roku szkolnego podejmowali szereg działań proekologicznych. Wśród nich należy wyróżnić wycieczki dalsze i bliższe na łono natury i na różnorodne wystawy o charakterze przyrodniczym. Mini projekty podczas których powstawały piękne prace wzbogacające warsztat pracy nauczycieli przyrodników np. zielniki makiety , dekoracje, flipcharty. Podczas deszczowej aury wyświetlano filmy o pięknie naszej rodzimej przyrody.

  Podsumowaniem naszych lokalnych działań były konkursy : 17 IV uczniowie klasy VI pod opieka pani Grażyny Łabno przystąpili do konkursu przyrodniczo- ekologicznego. Tematyka konkursu koncentrowała się wokół krajobrazów świata i konieczności ich ochrony .

  I miejsce Karolina Kołton z klasy VI

  II miejsce Weronika Kuta z klasy VI

  26 IV uczniowie klasy VIII i III gimnazjum uczestniczyli w 2- etapowym konkursie pt. „ Wędrując po Oikosie”. Nazwa konkursu nawiązuje do słowa ekologia. U jego źródła stoi wyraz oikos oznaczający „ dom:, „ otoczenie”. Wszyscy uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy ekologicznej.

  III miejsce Łukasz Flaga klasa III B gimnazjum

  II miejsce Milena Majka klasa III B gimnazjum

  I miejsce Gabriela Zaucha klasa III B gimnazjum

  W rywalizacji indywidualnej wyłonionoEkologa Roku, którym została Gabriela Zaucha z klasy III B . Wszystkim uczestnikom i zwycięzcą gratulujemy.

  Opracowała : Maria Wiśniewska- Bochenek

   

   

 • Zaproszenie na półkolonię

  W dniach 1.07 do 12.07 2019r organizujemy półkolonię dla uczniów naszej szkoły.

  Zajęcia dla kolonistów odbywać się będą od 6:30 do 16:00.

  Planujemy dużo działań plenerowych, dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni, ciekawe, twórcze działania, gry i zabawy, konkursy i rywalizacja sportowa, wycieczki bliższe i dalsze.

   

  Zgłoszenia do 26 kwietnia

   

  Zapraszamy wszystkich chętnych!

   

   

 • INFORMACJA !!!

  DLA UCZNIÓW KLAS VIII i KLAS GIMNAZJALNYCH O ZAPOZNANIE SIĘ NA STRONIE

   

  www.edunet.tarnow.pl/pl/link/informator

  Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ TARNOWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  Szczegółowe informacje dotyczące: przedmiotów uzupełniających, przedmiotów dodatkowych, warunków przyjęcia ( w tym minimalnej liczby punktów oraz przedmiotów punktowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum znajdują się na STRONACH INTERNETOWYCH POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ.

  (ZAPIS 1-SP, 1-GIM oznacza , że utworzona zostanie 1 klasa dla absolwentów szkoły podstawowej oraz 1 klasa dla absolwentów gimnazjum ).

   

  ŻYCZĘ PRZEMYŚLANYCH DECYZJI CO DO WYBORU DALSZEJ DROGI KSZTAŁCENIA!    

          

  doradca zawodowy

  Anna Kosman-Sztorc                          

 • WYCIECZKA UCZNIÓW KLASY 8   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

  IM.BŁ. E.BOJANOWSKIEGO W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ DO KRAKOWA NA VII TARGI EDUKACYJNE „FESTIWAL ZAWODÓW” W DNIU 21 MARCA 2019 ROKU.

   

   

          Uczniowie poprzez uczestnictwo w festiwalu mogli zapoznać się z pełną informacją w zakresie działalności różnych szkół ponadpodstawowych w województwie małopolskim. Odpowiednio przygotować się do wyboru dalszej ścieżki kształcenia po przez zapoznanie się z dostępną ofertą zawodów na rynku pracy ( w tym zawodów deficytowych), skorzystanie z pomocy doradców zawodowych czy też skonfrontowanie wiedzy o danym zawodzie w jego wymiarze praktycznym.

  Mieli możliwość zobaczenia ekspozycji wystawienniczych także tarnowskich szkół w różnych branżach tj; administracyjno-usługowej, budowlanej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej, górniczo-hutniczej, medyczno-społecznej,rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomiczną czy skorzystania z edukacyjnej oferty służb mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna, graniczna i miejska).

  W jak najbardziej atrakcyjny sposób młodzież małopolskich szkół zawodowych zachęcała swoich młodszych kolegów i koleżanki odwiedzających Targi Edukacyjne do wyboru właściwej i przemyślanej decyzji dalszej ścieżki kariery w szkole ponadpodstawowej prezentując bogatą ofertę edukacyjną

          W drodze powrotnej odwiedziliśmy Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach . Wysłuchaliśmy prelekcji przewodnika na temat Całunu Turyńskiego, zobaczyliśmy Muzeum poświęcone Ojcu Świętemu oraz film przedstawiający życie i pontyfikat Karola Wojtyły- Papieża Polaka.

  Anna Kosman-Sztorc

  doradca zawodowy

 • WYCIECZKA DO MUZEUM

        

  20  IV  klasa  III  SP  wybrała  się  na krótką  wycieczkę  do  Tarnowa. Celem  wycieczki  była  wystawa  "Świat  zmysłów"  zorganizowana  przez  Muzeum  Okręgowe  w  Tarnowie  we  współpracy  z  Uniwersytetem  Jagiellońskim  i  Fundacją  Kronenberga. Interaktywna  ekspozycja  miała  przybliżyć  zwiedzającym  w   sposoby  w  jakie  z  otaczającego  świata odbieramy  wrażenia  wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe  czy  dotykowe. Dzieci  biorąc  udział  w  różnego  rodzaju  doświadczeniach  i  eksperymentach  miały  okazję  przekonać  się, że  ludzkie  zmysły  nie  są  doskonałe  i  że  często dostarczają  wiedzy niezgodnej  z  prawami  fizyki. Dzieci  były  bardzo  zainteresowane  ekspozycją i  niechętnie  pożegnały  się  z  ciekawie  przedstawiającą    zagadnienia   przewodniczką.

  IK

   

   

   

   

 • „Osobliwości przyrodnicze, zabytki Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego”

  to konkurs jaki cyklicznie organizuje dla uczniów klasy piątej Pani Grażyna Łabno nauczycielka przyrody w naszej szkole. Uczniowie tworzyli  albumy w zespołach 2-3 osobowych. Prezentowane prace wskazują na duże zaangażowanie  w  realizację tego projektu.  Albumy wykonane zostały z dużą starannością, pomysłowością i estetyką. Nagrody dla laureatów  konkursu ufundował Starosta Powiatu Tarnowskiego Pan Roman Łucarz.

  Najwyższe uznanie uzyskała praca Filipa Armatysa i Arkadiusza Kuty pt.” Osobliwości Powiatu Tarnowskiego”,  drugie miejsce to praca Amelii Bryg, Kariny Czarnik i Oliwii Nalepy pt. ” Powiat Tarnowski i miasto Tarnów – ciekawe miejsca , zabytki …”

  Szczególne wyróżnienie uzyskała praca Joanny Kaput i Moniki Kosman zatytułowana  „Szlakiem tarnowskich pomników przyrody”.  Autorki  wzbogaciły album o osobiste zdjęcia przy opisywanych pomnikach przyrody. Gratulujemy nagród i kreatywnych pomysłów.

   

   

   

   

   

 • ŻÓŁTY TALERZ

   

  "Żółty talerz" to program wsparcia systemu żywienia dzieci zainicjowany przez Kulczyk Foundation we współpracy z największymi polskimi organizacjami charytatywnymi: Caritas, PCK, Bank Żywności , TPD oraz Stowarzyszenie SOS Wioski  Dziecięce.

  Celem kampanii była realizacja 4 zadań:

  ä Zwiększenie liczby żywionych dzieci

  ä Poprawa jakości i intensywności żywienia

  ä Aktywizacja lokalnej społeczności wokół żywienia dzieci

  ä Zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych.

  W naszej szkole 25 uczniów klas 1-3 otrzymało dofinansowanie do żywienia z tego programu.

  Aby dostarczyć uczniom prawidłowej, fachowej  wiedzy z  zakresu żywienia, zorganizowaliśmy spotkanie z Panią Adrianą Juszczyk-Piecuch – dietetykiem Centrum Dietetycznego Naturhouse w Tarnowie. Pani Dietetyk wskazywała na podstawowe zasady poprawnego żywienia np. 5-6 posiłków równomiernie rozłożonych czasowo w ciągu dnia, także na różnorodność posiłków i  stosowanie się do zasad uwzględnionych w piramidzie żywienia. Uczniowie dowiedzieli się również, jak ważne dla organizmu jest odpowiednie nawodnienie. Końcowym efektem spotkania było wykonanie przez uczniów klasy trzeciej sałatki owocowej dla wszystkich uczniów klas 1-3.

  W tym dniu po obiedzie uczniowie  otrzymali deser w postaci  sałatki owocowej.

   

   

   

 • Mamy Laureatkę!!!

   

  Uczennica klasy 2a naszej szkoły - Amelia Świerczek odniosła wspaniały sukces. Wykazała się doskonałą znajomością zagadnień z zakresu geografii oraz wieloma umiejętnościami z tego przedmiotu. Amelia została LUREATKĄ  Małopolskiego  Konkursu  Geograficznego.  Osiągnięcie niezwykle   istotne gdyż  Amelia jest  uczennicą dopiero drugiej klasy gimnazjum.

  Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom odbyła się 6.04.br w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prorektor tej uczelni przywitał uzdolnionych uczniów i przedstawił ofertę Uniwersytetu,  zaprosił ich aby w przyszłości wstąpili w mury tej uczelni.

  W trakcie spotkania pani dr Renata Rettinger zaprezentowała nowy nurt w turystyce tzw. „Slow tourism”. Prezentacja wskazywała różnicę między wyjazdami turystycznymi organizowanymi przez  biuro podróży a podróżowaniem at hotdo wyznaczonego celu. Tak właśnie podróżowała Pani dr Rettinger po Sri Lance czyli wyspie Cejlon.

  Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego był fundatorem nagród książkowych, które to laureaci mogli wybrać według upodobania.

  Amelko!!!  Gratulujemy i cieszymy się Twoim sukcesem.

   

   

 • "Konkurs na wielkanocną  pisankę patriotyczną"  rozstrzygnięty!!!

   

   

  W kwietniu w naszej szkole uczniowie brali udział w konkursie na pisankę patriotyczną. Zwycięzcami okazały się uczennice klasy czwartej, które zajęły czołowe miejsca:  Karolina Kołton – I miejsce, Moniki Lis – II miejsce, Kinga Kobylecka miejsce III. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Starostę Powiatu Tarnowskiego:  Romana Łucarza. 

   

   

  Gratulujemy zwyciężczyniom!

   

   Anna Wajda

   

   

   

 • Wycieczka do Bochni

   

   

  17  III  2017 r  po  pracowitym  tygodniu  w  szkole  uczniowie  klasy III  pojechali  na  wycieczkę  do  kopalni  soli  w  Bochni. Pierwszy  etap  podróży  odbyli  pociągiem. Następnie  z  plecakami  i  śpiworami  dotarli  do  szybu  Campi  bocheńskiej  kopalni. Zjazd  windą  pod  ziemię  dla  większości  był  wielkim  przeżyciem. Po  kolacji  dzieci  zwiedziły  kopalnię  odbywając  kilometrowy  spacer  podziemnymi  korytarzami  pod   miastem  Bochnia. Po  zwiedzeniu  kopalnianych  korytarzy  przyszedł  czas  na  kolejne  atrakcje: zjazd  ze  zjeżdżalni, podziemny  mecz  piłki  nożnej  i  dyskotekę  do  północy. Noc  uczniowie  spędzili  pod  ziemią  w  komorze  Ważyn. Wczesnym  rankiem  po  śniadaniu  na  dzieci  czekała  jeszcze  jedna  atrakcja - przeprawa  łodzią  po  podziemnej, najbardziej  zasolonej  rzeczce  w  Polsce. Z  wielkim  żalem,  po  zakupieniu  mnóstwa  pamiątek  uczniowie  windą  wyjechali  na  powierzchnię. W  dobrych  nastrojach,  pociągiem  dzieci  wróciły  do  domu. Wychowawczyni  za  pomoc  w  opiece  nad  uczniami  podczas  wycieczki  dziękuje  P. Dorocie  Kloch, P. Urszuli  Zaucha  i  P. Bernadecie  Sobol. IK.

   

 • Konkursy... konkursy...

   

   
  W  styczniu  bieżącego  roku  uczniowie  klasy  III  wzięli  udział  w  szkolnym  etapie  Gminnego  Konkursu  Czytelniczego  pod  hasłem "Podróże  małe  i  duże."
  Od  jesieni  uczniowie  zapoznawali  się  z  książkami, dzięki  którym  mogli  w  wyobraźni  podróżować  po  całym  świecie. Zwycięzcami  konkursu okazali  się: Kordian  Bober, Hubert  Bibro, Karol  Strojny  i  Aleksandra  Zaucha. Trzej  pierwsi  uczniowie  4  IV  2017 r będą  reprezentować  szkołę  podstawową  na  Gminnym  Konkursie  Czytelniczym.
  17  marca  uczniowie  klasy  III  Szkoły  Podstawowej  nr  2   wzięli  udział  w  międzynarodowym  konkursie  Kangur  Matematyczny. Do  konkursu  przygotowywali  się  uczęszczając  na  pozalekcyjne  zajęcia  matematyczne. W  tym  roku  uczniowie  z  uwagi  na  wiek  rozwiązywali  zadania  z  kategorii  wiekowej  MALUCH,  takie  jak  czwartoklasiści. W konkursie  wzięło  udział  9  uczniów. Po  rozwiązaniu  testu  konkursowego  otrzymali  pamiątkowe  układanki  logiczne. IK.
   
   
   
 • Gimnazjada - półfinał powiatowy w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt

   

  Wyniki:

   

  Chłopcy:

   

  I miejsce - Gim. Skrzyszów

  II miejsce - Gim. Wola Rzędzińska

  III miejsce - Gim. Żabno

   

  Dziewczęta:

   

  I miejsce - Gim. Wola Rzędzińska

  II miejsce - Gim. Skrzyszów

  III miejsce - Gim. Lisia Góra

   

  Pierwsze dwa miejsca z kategorii chłopców i dziewcząt uzyskują awans do finału powiatowego.

   

   

   

   

   

   

 •  

  Piłka ręczna chłopców - szkoła podstawowa

   

   

  Wyniki:

   

  1 miejsce: SP Wola Rzędzińska 1

  2 miejsce: SP Wola Rzędzińska 1

  3 miejsce: SP Poręba Radlna

  4 miejsce: SP Jodlówka Wałki

   

  Awans do półfinału powiatowego uzyskał zespół chłopców z naszej szkoły.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

   

   

 • Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   

   

  Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

  Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

  Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką – spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

  Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

  źródło: pl.wikipedia.org

   


   

 • Srebrny medal dla naszych piłkarek ręcznych na finale rejonowym

   

   

  25 kwietnia 2016 roku na hali sportowej Gimnazjum nr 8 w Tarnowie odbył się Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży w Piłce Ręcznej Dziewcząt.
  Mamy w końcu upragniony medal i to jaki.... Po zaciętej walce wywalczyliśmy SREBRO. W pierwszym meczu z Gręboszowem (powiat Dąbrowa Tarnowska) już na początku przejęliśmy inicjatywę i wygraliśmy w pięknym stylu 12:6. Kolejny mecz z faworytem już nie był taki łatwy. Punk za punkt, punkt za punkt, jednak w końcówce tarnowskie gimnazjum nr 2 okazało się bardziej skuteczne w obronie i spotkanie zakończyło się wynikiem 7:11 dla dwójki. W trzecim spotkaniu z Jadownikami (powiat brzeski) wystarczył nam remis by zdobyć srebro i tak się stało. Po bardzo wyrównanej walce spotkanie zakończyło się wynikiem 6:6.
  Zajęcie 2 miejsca w półfinale wojewódzkim jest dla nas wielkim sukcesem, gdyż miejsce medalowe w finale rejonowym z piłki ręcznej dziewczęta z naszego gimnazjum wywalczyły ostanio w 2002 roku. • Srebro dla naszych piłkarek ręcznych

   

   

  25 kwietnia 2016 roku na hali sportowej Gimnazjum nr 8 w Tarnowie odbył się Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży w Piłce Ręcznej Dziewcząt(od tego roku zawody tej rangi nazywają się: Półfinał Małopolskich Dni Sportu Szkolnego) .


  Mamy w końcu upragniony medal i to jaki.... Po zaciętej walce wywalczyliśmy SREBRO. W pierwszym meczu z Gręboszowem (powiat Dąbrowa Tarnowska) już na początku przejęliśmy inicjatywę i wygraliśmy w pięknym stylu 12:6. Kolejny mecz z faworytem już nie był taki łatwy. Punk za punkt, punkt za punkt, jednak w końcówce tarnowskie gimnazjum nr 2 okazało się bardziej skuteczne w obronie i spotkanie zakończyło się wynikiem 7:11 dla dwójki. W trzecim spotkaniu z Jadownikami (powiat brzeski) wystarczył nam remis by zdobyć srebro i tak się stało. Po bardzo wyrównanej walce spotkanie zakończyło się wynikiem 6:6.


  Zajęcie 2 miejsca w półfinale wojewódzkim jest dla nas wielkim sukcesem, gdyż miejsce medalowe w finale rejonowym z piłki ręcznej dziewczęta z naszego gimnazjum wywalczyły ostanio w 2002 roku.

   

   

    

 • XI zawody pływackie o Puchar Wójta Gminy Tarnów

   

   

  22 kwietnia 2016 r. na basenie w tarnowskich Mościcach odbyły sie XI gminne zawody pływackie o Puchar Wójta Gminy Tarnów.

   

  Protokół
  z XI Gminnych Zawodów Pływackich o Puchar Wójta Gminy Tarnów
  Tarnów 22 kwietnia 2016

   

  Łączna ilość uczestników zawodów wynosiła 107 osób, w tym 46 dziewcząt i 61 chłopców. Zawody zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe, rozegrane na różnych dystansach, które przypisane były odpowiednio do każdej kategorii. Dziewczęta i chłopcy pływali oddzielnie. Obowiązał styl dowolny. W najmłodszej kategorii „Skrzat” udział wzięło 48 osób (21 dziewcząt i 27 chłopców). Wyścig został rozegrany na dystansie 12,5 m, a uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych klas I – III. W rywalizacji uczniów klas IV – VI kategorii „Młodzik” wystąpiło 42 osoby (20 dziewcząt i 22 chłopców). W najstarszej kategorii „Junior”, wśród gimnazjalistów rywalizowało 17 osób (5 dziewcząt i 12 chłopców). W „Młodziku” i „Juniorze” uczestnicy pływali na długości 25 m.


      Po rozegraniu poszczególnych konkurencji zawodnicy przystąpili do dodatkowych biegów finałowych o Puchar Wójta Gminy Tarnów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, w których udział wzięło po trzy najszybsze zawodniczki i trzech najszybszych zawodników klas I – III szkół podstawowych oraz sześć najszybszych zawodniczek i sześciu najszybszych zawodników klas IV – VI szkół podstawowych i I – III gimnazjum.
  Komisja sędziowska w składzie, której uczestniczyli:
  - sędzia główny: Krzysztof Wawrzonek,
  - sędziowie pomocniczy: nauczyciele wychowania fizycznego szkół Gminny Tarnów, którzy brali udział w zawodach
  orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator zawodów dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.
  W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:


  Szkoła Podstawowa – „Skrzat” kl. I – III


  Dziewczęta:
  Kucajda Milena – SP nr 1 Wola Rzędzińska - 11,44s
  Wałaszek Weronika – SP nr 2 Wola Rzędzińska - 11,61s
  Smosna Julia – SP Koszyce Małe – 12,60s


  Chłopcy:
  Kaczak Mateusz – SP Zb. Góra – 10,32s
  Miterka Kacper – SP Zb. Góra - 11,40s
  Witaszek Dawid – SP Koszyce Małe - 11,60s


  Szkoła Podstawowa – „Młodzik” kl. IV – VI


  Dziewczęta:
  Pawłowska Natalia – SP nr 2 Wola Rzędzińska – 18,61s
  Cholewa Katarzyna – SP Zb. Góra – 20,48s
  Sutkowska Karolina – SP Poręba Radlna - 20,88s


  Chłopcy:
  Masiuk Ksawery – SP Tarnowiec – 14,39s
  Białas Michał – SP Zgłobice – 17,18s
  Beściak Filip – SP Błonie - 17,90s


  Gimnazjum – „Junior”


  Dziewczęta:
  Woźniak Ewa – GIM Tarnowiec – 16,93s
  Ciurej Aleksandra – GIM Tarnowiec – 17,87s
  Sobol Julia – GIM Wola Rzędzińska – 18,14s


  Chłopcy:
  Mróz Daniel – GIM Wola Rzędzińska – 14,70s
  Habel Wiktor – GIM Zawada – 15,18s
  Banak Damian – GIM Zawada – 15,84s


  Puchar Wójta Gminy Tarnów:


  Szkoła Podstawowa – „Skrzat” kl. I – III
  Dziewczęta – Kucajda Milena – SP nr 1 Wola Rzędzińska - 11,20s
  Chłopcy – Kaczak Mateusz – SP Zb. Góra – 10,24s


  Szkoła Podstawowa – „Młodzik” kl. IV – VI
  Dziewczęta – Pawłowska Natalia – SP nr 2 Wola Rzędzińska – 19,25s
  Chłopcy – Masiuk Ksawery – SP Tarnowiec - 15,19s


  Gimnazjum – „Junior”
  Dziewczęta – Woźniak Ewa – GIM Tarnowiec – 18,22s
  Chłopcy – Kosman Grzegorz – GIM Wola Rzędzińska – 15,68s

   

   Tabele wyników

   

  Dziewczęta - klasy I - III - Szkoła Podstawowa
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Kucajda Milena SP nr 1 Wola Rzędzińska 11,44 I
  2 Wałaszek Weronika SP nr 2 Wola Rzędzińska 11,61 II
  3 Smosna Julia SP Koszyce Małe 12,60 II
  4 Trepka Wiktoria SP nr 1 Wola Rzędzińska 12,61 IV
  5 Czuba Anna SP Zb. Góra 12,84 V
  6 Sobarnia Ilona SP Zgłobice 13,50 VI
  7 Raputa Ksymena SP Zawada 13,59 VII
  8 Sztyler Anna SP Koszyce Małe 13,64 VIII
  9 Błasik Karina SP nr 1 Wola Rzędzińska 13,71 IX
  10 Pielecka Zuzanna SP nr 1 Wola Rzędzińska 13,74 X
  11 Srebro Aleksandra SP Zawada 13,75 XI
  12 Kosiba Nikola SP Poręba Radlna 14,00 XII
  13 Wzorek Wiktoria SP Poręba Radlna 14,19 XIII
  14 Pabian Justyna SP Koszyce Małe 14,22 XIV
  15 Ciochoń Zuzanna SP Zgłobice 14,38 XV
  16 Potępa Amelia SP Zgłobice 14,57 XVI
  17 Stus Zuzanna SP Koszyce Małe 15,00 XVII
  18 Pawłowska Paulina SP nr 2 Wola Rzędzińska 15,48 XVIII
  19 Reising Maja SP nr 1 Wola Rzędzińska 16,52 XIX
  20 Kobylecka Kinga SP nr 2 Wola Rzędzińska 17,47 XX
  21 Wielgus Aleksandra SP Błonie 18,08 XXI
           
  Chłopcy - klasy I - III - Szkoła Podstawowa
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Kaczak Mateusz SP Zb. Góra 10,32 I
  2 Miterka Michał SP Zb. Góra 11,40 II
  3 Witaszek Dawid SP Koszyce Małe 11,66 III
  4 Ziaja Miłosz SP Błonie 12,24 IV
  5 Wojtanowski Karol SP Zawada 12,37 V
  6 Popiela Borys SP Koszyce Małe 12,37 VI
  7 Gomółka Michał SP Zb. Góra 12,40 VII
  8 Żurek Jakub SP Poręba Radlna 12,50 VIII
  9 Rybski Szymon SP Zb. Góra 12,67 IX
  10 Więcław Jakub SP Zgłobice 12,67 X
  11 Manijak Filip SP Poręba Radlna 13,34 XI
  12 Wilk Piotr SP Zawada 13,37 XII
  13 Raputa Ksawery SP Zawada 13,50 XIII
  14 Pasula Paweł SP Koszyce Małe 13,63 XIV
  15 Hałoń Adam SP Zgłobice 14,02 XV
  16 Sobol Wojciech SP nr 2 Wola Rzędzińska 14,28 XVI
  17 Więckowski Mateusz SP Zawada 14,32 XVII
  18 Nytko Filip SP Koszyce Małe 14,66 XVIII
  19 Błoniarczyk Oskar SP Koszyce Małe 14,72 XIX
  20 Ciężadlo Szymon SP nr 1 Wola Rzędzińska 15,16 XX
  21 Dychus Bartosz SP Zawada 15,8 XXI
  22 Kukuła Bartosz SP Zgłobice 15,81 XXII
  23 Dziura Mateusz SP nr 2 Wola Rzędzińska 16,18 XXIII
  24 Niedzielski Adrian SP Zgłobice 16,83 XXIV
  25 Olbracht Adam SP Zawada 18,60 XXV
  26 Budzik Krystian SP Zawada 24,35 XXVI
  27 Dychus Kornel SP Zawada 24,90 XXVII
           
  Dziewczęta - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Pawłowska Natalia SP nr 2 Wola Rzędzińska 18,61 I
  2 Cholewa Katarzyna SP Zb. Góra 20,48 II
  3 Sutkowska Karolina SP Poręba Radlna 20,88 III
  4 Sitko Anna SP Tarnowiec 21,14 IV
  5 Zaucha Gabriela SP nr 2 Wola Rzędzińska 21,36 V
  6 Marcinkiewicz Martyna SP Koszyce Wielkie 21,77 VI
  7 Sitko Aleksandra SP Tarnowiec 22,16 VII
  8 Bardyga Amelia SP nr 2 Wola Rzędzińska 22,31 VIII
  9 Ciurej Agata SP Tarnowiec 22,64 IX
  10 Leskiw Emilia SP Zb. Góra 23,06 X
  11 Wypasek Patrycja SP Zgłobice 23,93 XI
  12 Tyrka Amelia SP Poręba Radlna 24,76 XII
  13 Wilk Julia SP Zawada 25,65 XIII
  14 Gromba Anna SP Zgłobice 26,09 XIV
  15 Drelicharz Katarzyna SP Zawada 27,13 XV
  16 Kowal Aleksandra SP Zb. Góra 29,75 XVI
  17 Markowicz Dominika SP Zb. Góra 30,21 XVII
  18 Błasik Ksenia SP nr 1 Wola Rzędzińka 30,81 XVIII
  19 Ciochoń Natalia SP nr 1 Wola Rzędzińka 30,87 XIX
  20 Smosna Aleksandra SP Koszyce Wielkie 32,74 XX
  Chłopcy - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Masiuk Ksawery SP Tarnowiec 14,39 I
  2 Białas Michał SP Zgłobice 17,18 II
  3 Beściak Filip SP Błonie 17,9 III
  4 Marendziak Marcin SP Tarnowiec 18,43 IV
  5 Mróz Michał SP nr 1 Wola Rzędzińska 18,75 V
  6 Więckowski Jakub SP Zawada 20,12 VI
  7 Starzyk Dominik SP nr 2 Wola Rzędzińska 20,60 VII
  8 Kowalski Patryk SP nr 2 Wola Rzędzińska 20,63 VIII
  9 Zadzielewicz Hubert SP Tarnowiec 21,11 IX
  10 Nytko Tomasz SP Koszyce Wielkie 21,52 X
  11 Markiewicz Krystian SP Poręba Radlna 21,53 XI
  12 Szatko Piotr SP Zb. Góra 21,68 XII
  13 Jarosz Łukasz SP Zgłobice 22,72 XIII
  14 Krawiec Bartłomiej SP Zgłobice 23,09 XIV
  15 Idziak Grzegorz SP Zawada 23,48 XV
  16 Ptak Klaudiusz SP Zgłobice 23,99 XVI
  17 Manijak Damian SP Poręba Radlna 24,15 XVII
  18 Ruszała Filip SP Koszyce Wielkie 24,35 XVIII
  19 Hetman Szymon SP Zgłobice 24,78 XIX
  20 Gdowski Bartosz SP Zb. Góra 25,33 XX
  21 Potempa Marcin SP Tarnowiec 30,06 XXI
  22 Fudalej Filip SP Zb. Góra 30,38 XXII
           
  Dziewczęta - klasy I - III - Gimnazjum
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Woźniak Ewa Gim. Tarnowiec 16,93 I
  2 Ciurej Aleksandra Gim. Tarnowiec 17,87 II
  3 Sobol Julia Gim. Wola Rzędzińska 18,14 III
  4 Tyrka Marlena Gim. Wola Rzędzińska 20,72 IV
  5 Rząca Klaudia Gim. Zb. Góra 24,79 V
           
  Chłopcy - klasy I - III - Gimnazjum
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Mróz Daniel Gim. Wola Rzędzińska 14,7 I
  2 Habel Wiktor Gim. Zawada 15,18 II
  3 Banak Damian Gim. Zawada 15,84 III
  4 Kosman Grzegorz Gim. Wola Rzędzińska 15,97 IV
  5 Beściak Dawid Gim. Zb. Góra 16,56 V
  6 Król Bartłomiej Gim. Zawada 17,71 VI
  7 Kozielec Jakub Gim. Wola Rzędzińska 18,93 VII
  8 Więcław Hubert Gim. Zb. Góra 19,51 VIII
  9 Ciurej Jakub Gim. Zawada 19,75 IX
  10 Rudny Karol Gim. Zawada 20,28 X
  11 Golec Jakub Gim. Zawada 20,61 XI
  12 Korfini Michał Gim. Zawada 21,34 XII

   

  Pełny fotoreportaż znajduję się na stronie organizatora >>> tutaj i w galerii google >>> tutaj

    

   

   

   


 • I i III miejsce w finale powiatowym w piłce ręcznej 

   

   

  Kolejne złote medale przywiozły nasze dziewczęta z rozegranego w Skrzyszowie finału powiatowego w piłce ręcznej. Dziewczęta stanęły na wysokości zadania i wygrały ten turniej kwalifikując się tym sposobem do finału rejonowego, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Tarnowie.
  Mamy nadzieję, że dziewczęta powtórzą ten sukces i zakwalifikują się do finału wojewódzkiego.

   

  I m. Wola Rzędzińska :)

  II m. Tuchów

  III m. Skrzyszów

  IV m. Zakliczyn

   

  W tym samym dniu również chłopcy rywalizowali w zawodach tej rangi w Pleśnej zdobywając III miejsce.

   

  I m. Skrzyszów

  II m. Tuchów

  III m. Wola Rzędzińska :)

  IV m. Pleśna


  „Trzymamy kciuki” i życzymy dalszych sukcesów

   

   


 • III miejsce w finale powiatowym

   

   

  13 kwietnia 2016 roku na obiektach zielonych koło MFK w Tarnowie – Mościcach rozegrany został Finał Powiatowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Na około 470 zawodników i zaowdniczek startujących w tych zawodach nasi chłopcy ze szkoły podstawowej wywalczyli 3 miejsce.

  Gratulujemy !

   

   

   

 • Trwa złota seria wolańskich sportowców.

   

   

  Kolejne zwycięstwo odniosła reprezentacja Naszej Szkoły. Tym razem w Mistrzostwach Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które 1. kwietnia odbyły się w Zbylitowskiej Górze. Za naszą drużyną na metę przybiegły sztafety z Tarnowca i gospodarzy.


  Oto skład Mistrzów Gminy na rok szk. 2015/2016


  1. Dawid Kiełbasa
  2. Grzegorz Kosman
  3. Michalski Hubert
  4. Eryk Początko
  5. Rafał Smagacz
  6. Łukasz Bąk
  7. Wójcik Jakub
  8. Kuta Jakub
  9. Artur Ciochoń
  10. Kamil Zabawa


  Gratulacje i powodzenia w Finale Powiatowym, który 11 kwietnia rozegrany zostanie w Mościcach na stadionie TOSiR Tarnów.

   

   


 • Prezentacja projektu edukacyjnego

  „W poszukiwaniu złotej proporcji…”

   

   

  31 marca 2016 roku odbyła się prezentacja wyników pracy uczniów klasy 2B przygotowanych w ramach projektu edukacyjnego pn. „W poszukiwaniu złotej proporcji…”.
  Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. uczniowie klas gimnazjalnych, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. Metoda projektu kształtuje u uczniów wiele postaw m.in. : odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawczą, kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej.


  Dlatego też uczniowie samodzielnie podzielili się na pięć grup i zdecydowali gdzie będą szukać złotych zależności. Zadaniem każdej grupy było poszukanie informacji, ciekawych stron internetowych, książek, czasopism na wybrany temat a następnie ustalenie planu działania.
  W końcowym efekcie przygotowano pięć ciekawych prezentacji multimedialnych:


   Złota proporcja w przyrodzie
   W poszukiwaniu złotej proporcji czyli matematycznej harmonii i piękna w architekturze
   Złota proporcja w ciele człowieka
   Złota proporcja- Malarstwo, Rzeźbiarstwo, Muzyka i Poezja
   Złota proporcja w życiu codziennym


  Finał projektu uczniowie przedstawili przed dyrekcją, nauczycielami i rodzicami, co dla niektórych było mocno stresujące, ale też mobilizujące do właściwego zaprezentowania swojej pracy.


  Opiekunem wszystkich grup była Lucyna Podraza- wychowawca klasy 2B.

   

   

   

 • TURNIEJ BAJARZY

   

   

   

  01 kwietnia 2016r w Szkole Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego odbył się Gminny Konkurs Krasomówczy ,,Turniej Bajarzy”.

  Do konkuru zgłosiło się trzynaścioro uczniów z pięciu szkół naszej gminy.

   

   Wyniki

   

   I miejsce: Martyna Prendotaze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej.

  Zaprezentowała: ,,Złotowłosa i trzy niedźwiedzie''.

  Nauczyciel prowadzący: mgr Maria Skowron.

   

  II miejsce: Weronika Majewska ze Szkoły Podstawowej w Koszycach.

  Opowiadała mit: ,,Jabłko niezgody''.

  Nauczyciel prowadzący: mgr Jadwiga Bałaska-Giża.

   

  III miejsce: Natalia Malig ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej.

  Bajała: ,,O Jasiu Mocarzu”.

  Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Oćwieja.

   

  Wyróżnienia:

   

  Julia Wilk ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie, przygotowana przez

  mgr Beatę Łabno oraz mgr Katarzynę Proszowską.

   

  Adrianna Pawze Szkoły Postawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej, przygotowana przez mgr Marię Skowron

   

  Paweł Czapkowiczze Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej, przygotowany przez mgr Małgorzatę Mytnik.

   

  Aleksandra Gajdaze Szkoły Podstawowej w Koszycach. Nauczyciel prowadzący: mgr Jadwiga Bałaska-Giża.

   

   

  Wszystkim Bajarzom serdecznie gratulujemy! 

   

   


TEST PRĘDKOŚCI TWOJEGO INTERNETU


Powered by SpeedTest.pl

POGODA W TARNOWIE

LICZNIK ODSŁON STRONY

005142182
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
1046
1359
2405
13336
45304
66124
5142182

Prognoza na dzisiaj
2496

Online (5 minutes ago):5
5 guests

Twój IP:18.207.136.189
 1. NASZA LOKALIZACJA
 2. WAŻNE LINKI
 3. KONTAKT

NASZA LOKALIZACJA

 

WAŻNE LINKI


   MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   KURATORIUM - Kuratorium Oświaty

   PPPP - Powiatowa Przychodnia Psychologiczno - Pedagogiczna

   OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

   UG - Urząd Gminy Tarnów

KONTAKT


Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

33-150 Wola Rzędzińska 253a

gmina: Tarnów

powiat: tarnowski

woj.: małopolskie

tel.: dyrektor/sekretariat: +48 14 679 21 24 

email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 9930650990, REGON: 001202450

 

next
prev