foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2022/2023
Filtr
 • Kolejne spotkanie z Wiolinką i Bemolem

   

  W ubiegłym tygodniu uczniowie młodszych klas mięli okazję po raz kolejny spotkać się z Wiolinką i Bemolem. Tematem spotkania była muzyka świata. Dzieci poznały instrumenty, na których mogły pograć oraz kroki tańców pochodzących z różnych stron świata.

   

   

 • Wiosenne kanapki

   

  Dnia 17 maja 2019r. uczniowie klasy pierwszej przygotowywali wiosenne kanapki. Wszyscy od samego początku bardzo solidnie zabrali się do pracy. W ruch poszły wszystkie przygotowane wcześniej produkty i narzędzia. Widać było, jaką frajdę sprawia dzieciom zrobienie przez siebie kanapki. Kiedy kanapki były już gotowe i pięknie udekorowane, trafiły na talerzyki. Rozpoczęła się degustacja. Kanapki smakowały, jak żadne inne ponieważ były zrobione samodzielnie.

   

   

 • Wycieczka z historią w tle

  W czwartkowy poranek 16 maja klasa 4a wyruszyła na wycieczkę do Krakowa. Celem głównym było poznanie tajemnic Królewskiego Zamku na Wawelskim Wzgórzu.

  Po przyjeździe uczniowie powędrowali na miejsce spotkania z przewodnikiem. Pani przewodnik poprowadziła ich w kierunku Katedry, którą obejrzeli, wysłuchując ciekawostek na temat okoliczności jej powstania i elementów charakterystycznych jej budowy. Następnie przemieścili się na pałacowy dziedziniec, który zachwycił ich wielkością i przepięknymi krużgankami. Jeszcze większe wrażenie zrobiły na nich apartamenty i reprezentacyjne komnaty królewskie, ale największe zainteresowanie wzbudził skarbiec i zbrojownia, gdzie znajdowały się najpiękniejsze i najciekawsze dla dzieci eksponaty. Dzięki pani przewodnik ponad trzygodzinna wędrówka po zamku minęła niezwykle szybko, a dzieci pomimo zmęczenia brały aktywny udział w zwiedzaniu.

  Kolejnym punktem był Krakowski Rynek, na którym można było zakupić pamiątki, wysłuchać Hejnału Mariackiego i przypomnieć sobie jego historię, posłuchać o Sukiennicach i Kościele Mariackim, wykonać szereg zdjęć oraz zjeść krakowskiego obwarzankaJ.

  Po posiłku w McDonaldzie na ul. Szewskiej, po ponownym „naładowaniu baterii” uczniowie wraz z opiekunami wrócili nad Wisłę, tym razem do Smoka Wawelskiego, który przywitał ich ogniemJ. Była możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć, podziwiania nowoczesnej panoramy Krakowa i historycznej zabudowy Wawelu.

   

  Wycieczka była bardzo intensywna, wzbudziła wiele emocji, a uczniowie już czekają na kolejny wyjazd.

   

   

   

 • Spotkanie w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Tarnowie

   

  W dniu 8 maja br. zostały rozstrzygnięte konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych: klasy I-III - „Kiedy dzwonię po straż pożarną, kl. IV-VIII „Nie wypalaj suchych traw”.

  Laureatką tegorocznego konkursu została Martyna Kępa – uczennica kl. VI naszej szkoły, która zajęła I miejsce, natomiast uczeń kl. III - Jakuba Świeca otrzymał wyróżnienie.

 • SUKCES SZÓSTOKLASISTEK

  Dnia 13. maja 2019 roku w miejscowości Lubcza odbył się VI Międzypowiatowy Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 51 czniów z 26 szkół powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa.

  Celem konkursu była m.in. aktywizacja uczniów do celowego podnoszenia poziomu wiedzy i stwarzanie im możliwości wykazania się posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Tematyka dotyczyła strefowych i astrefowych krajobrazów świata, flory i fauny poszczególnych stref, a także życia i działalności gospodarczej człowieka. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy VI i obie uplasowały się, w końcowej klasyfikacji, bardzo wysoko: Karolina Kołton zajęła piąte miejsce , a Weronika Kuta ósme.

  Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach!

 • Załącznik nr 1 do zarządzenia 2017/2018

                                                                                Dyrektora SP nr 2 w Woli Rzędzińskiej

                                                                                                                                      z dnia 18.05.2018 r.

  Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

  w Szkole Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego

  w Woli Rzędzińskiej

   

  I. Podstawa prawna:

  1. Konwencja Praw Dziecka
  2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2017, poz. 2213)
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922)
  4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

       w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

       (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)

  1. Statut Szkoły
  2. Program Wychowawczy Szkoły
  3. Program Profilaktyki Szkoły

  II. Celem monitoringu jest:

  ü zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających

        na terenie szkoły i placówki,

  ü ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,

  ü wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

  ü ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.)

        w szkole i jej otoczeniu,

  ü ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych

        i niepożądanych,

  ü zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

  III. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej posiada monitoring wizyjny wewnętrzny

       i zewnętrzny.

  1. Monitor i rejestrator znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły.
  2. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

  ü zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,

  ü niszczenia mienia szkoły,

  ü niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska oraz parkingu,

  ü przywłaszczania,

  ü konfliktowych, np. bójek,

  ü podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

  1. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez p. Mariusz Więckowskiego i przechowywane do wyjaśnienia sytuacji. Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się czas i miejsce zajścia oraz udostępnienie nagrań.
  2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 30 dni.
  3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły lub wychowawcę /nauczyciela.
  4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie  z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w szkole.
  5. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

  IV. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym         upoważnionym organom:

  1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
  2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
  3. Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie szkoły.
  4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniony jest p. Mariusz Więckowski.
  5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników szkoły (np. godzinach wieczornych czy nocnych), działania wyjaśniające podejmowane              są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
  6. Podczas pobytu osób trzecich w gabinecie dyrektora, monitor jest wyłączony.
  7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

  IV Przepisy końcowe:

  1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma p. Mariusz Więckowski.
  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
  3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
  4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 18.05.2018 r

   

   

   

 • Wyniki Finału Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej,,6”,

  Lisia Góra, dnia 24 maja 2018 roku.

  Do turnieju w drodze eliminacji awansowały reprezentacje szkół:

  1. Zalasowa
  2. Zakliczyn
  3. Wola Rzędzińska
  4. Zaczarnie

  Wyniki meczy:

  Zalasowa – Zakliczyn      1 : 1

  Zaczarnie – Wola Rzędzińska nr 2,   0 : 0

  Zalasowa - Zaczarnie   4 : 0

  Zakliczyn   - Wola Rzędzińska nr 2 1 : 2

  Zalasowa - Wola Rzędzińska nr 2   0 : 0

  Zakliczyn – Zaczarnie   0 : 1

  Klasyfikacja końcowa:

  1. Zalasowa    5 pkt ( 5:1)
  2. Wola Rzędzińska nr 2   5 pkt ( 2:1)
  3. Zaczarnie   4 pkt ( 1:4)
  4. Zakliczyn   1 pkt (2:3)

  Koszty organizacji zawodów ( puchary, medale, sędziowanie ) pokryte zostały przez dyrektora Zespołu Szkół w Lisiej Górze – p. Jerzego Sadłonia i UKS Spartakus w Woli Rzędzińskiej. W imieniu Zarządu PSZS w Tarnowie – dziękuję, Piotr Styczyński.

   

   

   

 • T O    B Y Ł    O D L O T………..

      

  Na zdjęciu poniżej od lewej stoją:Jakub Kuta, Waldemar Gramek - prezes Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie,Łukasz Maślanka, twórca szkolnego teamu -  Piotr Styczyński,Jakub Wójcik, Konrad Wilk, oraz pierwszy trener Justyny Kowalczyk i kierownik zawodów -Stanisław Mrowca.

   

  Jak co roku w maju, na terenie lotniska sportowego w Nowym Targu, spotkali się koneserzy najtrudniejszych biegowych wyzwań z Małopolski. W Mistrzostwach naszego województwa w Drużynowych Biegach Przełajowych do rywalizacji stanęły drużyny dziewcząt i chłopców z klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich.

  Nasz powiat, w rywalizacji klas gimnazjalnych reprezentowali uczniowie, którzy w konfrontacji 18 drużyn zajęli 8 miejsce.

  1. Jakub Kuta
  2. Jakub Wójcik
  3. Łukasz Maślanka
  4. Konrad Wilk
  lp szkoła powiat pkt
  1 ZSISM Stryszawa suski 233
  2 Gimn. Sport Nowy Sącz m. Nowy Sącz 229
  3 SP Szymbark gorlicki 188
  4 SP 1 Wieliczka wielicki 185
  5 ZS Nowy Wiśnicz bocheński 179
  6 SP 6 Skawina krakowski 172
  7 ZPO Słopnice limanowski 164
  8 SP 2 Wola Rzędzińska tarnowski 160
  9 SP Kostka m. Kraków 157
  10 SP 2 Dobczyce myślenicki 157
  11 SZP w Łącku nowosądecki 151
  12 SP Zakrzów wadowicki 126
  13 SP Raba Wyżna nowotarski 104
  14 ZSP 1 w Osieku oświęcimski 93
  15 SP w Wierzchowisku olkuski 92
  16 PSP 2 w Brzesku brzeski 90
  17 SP 5 Trzebinia chrzanowski 58
  18 SMS Zakopane tatrzański 18

  Przejazd na zawody pokryty został ze środków własnych Szkoły.

  Prezes MSZS w Krakowie Waldemar Gramek, kierownik zawodów – Stanisław Mrowca (pierwszy trener Justyny Kowalczyk i sekretarz zawodów – Feliks Piwowar.

   

   

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP nr 2 w Woli Rzędzińskiej jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

   

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej, 33-150 Wola Rzędzińska 253 A, reprezentowana przez p. dyr Mariusza Widawskiego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 146792-124

   

  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Tomasz Pilch, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 782 974 835

  3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
  przez przepisy powszechnie obowiązujące.

  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

  7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

  8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

  10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

  11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 • Wycieczka do miodowej krainy

  25  maja  klasa  I b  wybrała  się  na  wycieczkę  do  miodowej  krainy. Znajduje  się  ona  o  godzinę  jazdy  od  naszej  szkoły - W  Stróżach  koło  Nowego  Sącza. W  Gospodarstwie  Pasiecznym  "Sądecki  Bartnik" dzieci  odbyły  lekcję  w  miodowej  szkole,  podczas  której  poznały  tajemnice  życia  pszczół. Lekcja  zakończyła  się  bardzo  słodko - degustacją  rożnych  rodzajów  miodu  na  pierniczkach. Podczas  miodowych  warsztatów  z  plastrów  wosku  uczniowie  wyczarowali  piękne  świece. Potem  przyszedł  czas  na  zwiedzanie  pasieki  i  muzeum  pszczelarskiego  z  pięknymi  zabytkowymi  ulami. Największą  frajdę  sprawiła  dzieciom  jednak  jazda  wozem  konnym  i  przejażdżka  na  kucyku. Pobyt  w  krainie  miodu  nie  mógł  się  zakończyć  bez  słodkich  zakupów. Dzieci  zaopatrzone  w  różne  gatunki  miodu,  zmęczone ale  zadowolone  wróciły  do  Woli  Rzędzińskiej. IK.

   

   

 • III miejsce na połfinale wojewódzkim w piłce ręcznej dziewcząt.

  8 maja 2018 r. na hali TOSiR w Tarnowie odbył się półfinał wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt. W zawodach wzięło udział 4 najlepsze zespoły z powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa. Po zaciętej walce nasza drużyna, która wygrała w tym roku finał powiatowy zajęła 3 miejsce.

  Gratulujemy dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych rozgrywkach.

   

   

 • Weronika Wałaszek z klasy V drugą najlepszą zawodniczką turnieju 

  SP Niedomice wygrywa Finał I edycji „Pucharu Tarnowa w koszykówce” o Puchar Prezydenta Tarnowa
  Hala widowiskowo – sportowa Pałacu Młodzieży gościła uczestniczki "PUCHARU TARNOWA W KOSZYKÓWCE", największej koszykarskiej imprezy w Tarnowie. Patronat honorowy nad rozgrywkami objął Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Siedemnaście zespołów dziewcząt reprezentujących tarnowskie i powiatowe Szkoły Podstawowe rywalizowały w 6 turniejach.
  Turniej Finałowy odbył się 26 maja. Najlepszym zespołem okazał się zespół Szkoły Podstawowej z Niedomic, wygrywając mecz finałowy ze Szkołą Podstawową nr 3 Tarnowa. Trzecie miejsce wywalczyła SP 8 Tarnów.
  Końcowa klasyfikacja I edycji Pucharu Tarnowa w koszykówce o Puchar Prezydenta Tarnowa:
  1. SP Niedomice
  2. SP 3 Tarnów
  3. SP 8 Tarnów
  4. SP Zawada
  5. SP 2 Wola Rzędzińska
  6. SP Wojnicz
  7. SP Koszyce Wielkie
  8. SP 23 Tarnów
  9. SP 2 Tarnów
  10. NSP Tarnów
  11. SP 9 Tarnów
  12. SP 18 Tarnów
  13. SP 10 Tarnów
  14. SP Nowa Jastrząbka
  15. SP 24 Tarnów
  16. SP Zbylitowska Góra
  17. SP 20 Tarnów

  Najlepsze zawodniczki wybrane zostały do zespołu „Dream Team Tarnów”: Wiktoria Zabawa, Weronika Wałaszek, Laura Skrzyniarz, Jagoda Kózka, Aleksandra Czapla, Emilia Wawrzon, Maja Barnaś, Maya Florek, Xymena Raputa, Amelia Cieślikowska, Wiktoria Mucha, Iga Łabędź.

   

  Dziewczęta wystąpiły w składzie:

  1. Weronika Wałaszek

  2. Weronika Bród

  3. Karolina Kołton

  4. Kinga Kobylecka

  5. Monika Lis

  6. Aleksandra Zaucha

  7. {we wcześniejszych turniejach wystąpioli również: Weronika Kuta, Natalia Frysztak i Roksana Lis}

   

  Foto: Lidia Jaźwińska

   

   

 • Zawody pływackie

  o Puchar Wójta Gminy Tarnów

  19 maja 2017 roku na pływalni TOSiR w Tarnowie-Mościcach odbyły się XII Gminne Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Tarnów, zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. o. Z. Strzałkowskiego w Zawadzie oraz gminne Centrum Animacji Kulturalnej.


  Tegoroczna edycja zawodów zgromadziła rekordową liczbę uczestników- 148 osób. Nad przebiegiem rywalizacji w duchu fair play czuwał sędzia główny zawodów- mgr Krzysztof Wawrzonek, dyrektor szkoły w Zawadzie- mgr inż. Krzysztof Nowak oraz nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół, których uczniowie brali udział w zawodach. 
  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom w poszczególnych kategoriach oraz zdobywcom nagrody specjalnej- Pucharów Wójta Gminy Tarnów. 
  Dziękujemy Panu Grzegorzowi Koziołowi- włodarzowi gminy za ufundowanie nagród i pomoc w organizacji zawodów oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że przebiegły one w miłej i sprzyjającej zdrowej rywalizacji atmosferze. 
  Już dziś zapraszamy na kolejną, XIII edycję, za rok!

  źródło: www.szpzawada.pl

  Dziewczęta - klasy I - III - Szkoła Podstawowa
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Pawlowska Paulina SP nr 2 Wola Rzędzińska 10,37 I
  2 Łazarz Nikola SP Zawada 11,55 II
  3 Potępa Amelia SP Zglobice 11,64 III
  4 Chrząszcz Weronika SP Tarnowiec 12,41 IV
  5 Dychtoń Julia SP Zbylitowska Góra 12,60 V
  6 Raputa Xymena SP Zawada 12,66 VI
  7 Latawska Lena SP Błonie 12,84 VII
  8 Damian Daria SP Zglobice 13,19 VIII
  9 Kozioł Emilia SP nr 2 Wola Rzędzińska 13,52 IX
  10 Węgrzyn Anita SP Koszyce Małe 13,88 X
  11 Drozd Hanna SP Koszyce Małe 13,88 X
  12 Wielgus Aleksandra SP Błonie 14,21 XII
  13 Kalisz Oliwia SP Zglobice 14,28 XIII
  14 Lis Nikola SP nr 2 Wola Rzędzińska 15,22 XIV
  15 Cholewa Katarzyna SP Zglobice 15,36 XV
  16 Molczyk Nadia SP Zglobice 15,91 XVI
  17 Smoleń Anna SP Zbylitowska Góra 15,95 XVII
  18 Barszcz Karolina SP nr 2 Wola Rzędzińska 16,16 XVIII
  19 Kieta Joanna SP Błonie 16,27 XIX
  20 Nowak Magdalena SP nr 2 Wola Rzędzińska 16,31 XX
  21 Łaśko Emilia SP Zgłobice 16,44 XXI
  22 Czapkowicz Sara SP Poręba Radlna 17,87 XXII
  23 Frączek Milena SP Błonie 18,58 XXIII
  24 Korfini Kinga SP Zawada 19,16 XXIV
  25 Sysło Natalia SP nr 2 Wola Rzędzińska 19,45 XXV
  26 Smoleń Nadia SP Zbylitowska Góra 19,79 XXVI
  27 Słowik Nadia SP Koszyce Wielkie N N
  28 Myszka Natalia SP Koszyce Wielkie N N
  Chłopcy - klasy I - III - Szkoła Podstawowa
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Łaśko Kacper SP Zgłobice 9,80 I
  2 Popiela Borys SP Koszyce Małe 11,46 II
  3 Więckowski Mateusz SP Zawada 11,55 III
  4 Raputa Xawery SP Zawada 11,87 IV
  5 Wójcik Oskar SP Zgłobice 12,14 V
  6 Tadel Bartłomiej SP Błonie 12,15 VI
  7 Kucharski Jakub SP Zbylitowska Góra 12,31 VII
  8 Markowicz Filip SP Zbylitowska Góra 12,39 VIII
  9 Zaucha Marcel SP Jodłówki- Wałki 12,77 IX
  10 Hałoń Michał SP Zgłobice 12,78 X
  11 Kołodziej Julian SP Zgłobice 12,83 X
  12 Kaczak Maksymilian SP Zbylitowska Góra 12,96 XII
  13 Pasula Paweł SP Koszyce Małe 12,97 XIII
  14 Miłkowski Gabriel SP Zbylitowska Góra 13,03 XIV
  15 Strojny Karol SP nr 2 Wola Rzędzińska 13,36 XV
  16 Nytko Filip SP Koszyce Małe 13,56 XVI
  17 Wilk Piotr SP Zawada 13,89 XVII
  18 Błoniarczyk Oskar SP Koszyce Małe 14,36 XVIII
  19 Heleniak Jan SP Koszyce Małe 14,74 XIX
  20 Lewandowski Maksymilian SP Zgłobice 14,82 XX
  21 Mróz Kacper SP Zbylitowska Góra 14,92 XXI
  22 Ordowski Jakub SP Koszyce Małe 14,93 XXII
  23 Dychus Bartosz SP Zawada 15,24 XXIII
  24 Wrona Tomasz SP Zbylitowska Góra 15,42 XXIV
  25 Budzik Patryk SP Poręba Radlna 15,49 XXV
  26 Ciępka Filip SP Tarnowiec 15,58 XXVI
  27 Słomski Kajetan SP Zbylitowska Góra 15,94 XXVII
  28 Kloch Adrian SP nr 2 Wola Rzędzińska 16,13 XXVIII
  29 Bator Maksymilian SP Zgłobice 16,30 XXIX
  30 Wiktor Wojciech SP Zbylitowska Góra 16,81 XXX
  31 Dychus Kornel SP Zawada 16,86 XXXI
  32 Kajfasz Marcel SP Zawada 17,22 XXXII
  33 Michalik Seweryn SP nr 2 Wola Rzędzińska 17,26 XXXIII
  34 Tyrka Patryk SP Zawada 17,77 XXXIV
  35 Budzik Krystian SP Zawada 20,51 XXXV
  36 Niedźwiecki Dawid SP Zbylitowska Góra 21,54 XXXVI
  37 Petrzak Paweł SP nr 2 Wola Rzędzińska 28,30 XXXVII
  38 Wajda Pawel SP nr 2 Wola Rzędzińska 33,50 XXXVIII

   

  Dziewczęta - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Cholewa Katarzyna SP Zbylitowska Góra 16,50 I
  2 Gromba Anna SP Zgłobice 19,19 II
  3 Marcinkiewicz Martyna SP Koszyce Małe 19,84 III
  4 Kowal Aleksandra SP Zbylitowska Góra 19,87 IV
  5 Nalepa Oliwia SP nr 2 Wola Rzędzińska 21,16 V
  6 Sobarnia Ilona SP Zgłobice 22,17 VI
  7 Bryg Amelia SP nr 2 Wola Rzędzińska 22,52 VII
  8 Latawska Martyna SP Błonie 23,36 VIII
  9 Markowicz Dominika SP Zbylitowska Góra 23,99 IX
  10 Smosna Julia SP Koszyce Małe 24,53 X
  11 Sitko Aleksandra SP Tarnowiec 25,87 XI
  12 Iwaniec Marietta SP Koszyce Wielkie 25,98 XII
  13 Słowik Nadia SP Koszyce Wielkie 26,63 XIII
  14 Sztyler Anna SP Koszyce Małe 26,89 XIV
  15 Stus Zuzanna SP Koszyce Małe 27,56 XV
  16 Sępek Magdalena SP nr 2 Wola Rzędzińska 28,11 XVI
  17 Wrona Emilia SP Zbylitowska Góra 28,22 XVII
  18 Wiatr Daria SP Jodłówki- Wałki 28,76 XVIII
  19 Drwal Klaudia SP Jodłówki- Wałki 30,75 XIX
  20 Srebro Aleksandra SP Zawada 31,75 XX
  21 Zapał Gabriela SP Koszyce Wielkie 32,84 XXI
  22 Smoleń Nikola SP Zbylitowska Góra 36,04 XXII
  23 Wiktor Emilia SP Zbylitowska Góra 36,54 XXIII
  24 Augustyn Daniela SP Koszyce Wielkie 37,72 XXIV
  25 Myszka Natalia SP Koszyce Wielkie 30, 26 XXV
  Chłopcy - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Masiuk Ksawey SP Tarnowiec 13,59 I
  2 Beściak Filip SP Błonie 16,30 II
  3 Kaczak Mateusz SP Zbylitowska Góra 19,31 III
  4 Zardzielewicz Hubert SP Tarnowiec 20,00 IV
  5 Gdowski Bartosz SP Zbylitowska Góra 20,81 V
  6 Krawiec Bartłomiej SP Zgłobice 20,90 VI
  7 Cisowski Kacper SP Koszyce Małe 21,00 VII
  8 Jop Jakub SP nr 2 Wola Rzędzińska 21,39 VIII
  9 Hałoń Adam SP Zgłobice 22,31 IX
  10 Witaszek David SP Koszyce Małe 22,32 X
  11 Więcław Jakub SP Zgłobice 23,19 XI
  12 Gomólka Michał SP Zbylitowska Góra 23,29 XII
  13 Górgul Krystian SP Zbylitowska Góra 23,46 XIII
  14 Plebanek Michał SP Tarnowiec 23,51 XIV
  15 Wojtanowski Karol SP Zawada 23,70 XV
  16 Czapkowicz Pawel SP Poręba Radlna 24,50 XVI
  17 Michalski Patryk SP Koszyce Wielkie 24,75 XVII
  18 Manijak Filip SP Poręba Radlna 25,16 XVIII
  19 Kukuła Bartłomiej SP Zgłobice 25,22 XIX
  20 Czabański Wojciech SP Koszyce Wielkie 25,28 XX
  21 Pinas Piotr SP Jodłówki- Walki 26,58 XXI
  22 Banach Nataniel SP Koszyce Wielkie 27,17 XXII
  23 Stańczyk Kacper SP Koszyce Wielkie 29,67 XXIII
  24 Ponikiewski Piotr SP Zgłobice 29,97 XXIV
  25 Curyło Oliwier SP Koszyce Wielkie 30,06 XXV
  26 Leskiw Karol SP Zbylitowska Góra 31,88 XXVI
  27 Pikul Paweł SP Koszyce Wielkie D D

   

  Dziewczęta - klasy I - III - Gimnazjum
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Woźniak Ewa Gim. Tarnowiec 16, 69 I
  2 Pawłowska Natalia Gim. Wola Rzędzińska 17,92 II
  3 Sobol Julia Gim. Wola Rzędzińska 18,91 III
  4 Sitko Anna Gim. Tarnowiec 19,4 IV
  5 Nosek Karolina Gim. Wola Rzędzińska 19,56 V
  6 Zaucha Gabriela Gim. Wola Rzędzińska 20,99 VI
  7 Bałła Kinga Gim. Zawada 21,34 VII
  8 Drelicharz Katarzyna Gim. Zawada 23,97 VIII
  9 Smoleń Kinga NG Zbylitowska Góra 32,73 IX
           
  Chłopcy - klasy I - III - Gimnazjum
  Lp. Nazwisko i imię Szkoła Czas Miejsce
  1 Mróz Daniel Gim. Wola Rzędzińska 14,28 I
  2 Habel Wiktor Gim. Zawada 15,47 II
  3 Lisowski Adrian Gim. Tarnowiec 15,77 III
  4 Więcław Hubert NG Zbylitowska Góra 16,06 IV
  5 Kozioł Łukasz Gim. Zawada 17,36 V
  6 Korfini Michał Gim. Zawada 17,41 VI
  7 Szatko Piotr NG Zbylitowska Góra 17,79 VII
  8 Starzyk Dominik Gim. Wola Rzędzińska 18,88 VIII
  9 Kmiecik Michał Gim. Wola Rzędzińska 19,01 IX
  10 Chodak Michał NG Zbylitowska Góra 19,18 X
  11 Markiewicz Krystian Gim. Tarnowiec 19,18 X
  12 Martuś Adam Gim. Tarnowiec 19,45 XII
  13 Nytko Tomasz Gim. Koszyce Wielkie 20 XIII
  14 Staniec Kacper Gim. Koszyce Wielkie 20,14 XIV
  15 Kowalski Patryk Gim. Wola Rzędzińska 20,18 XV
  16 Kowal Kazimerz NG Zbylitowska Góra 20,46 XVI
  17 Cygan Jan Gim. Wola Rzędzińska 21,11 XVII
  18 Sacha Michał Gim. Zawada 23,16 XVIII
  19 Żołądź Jakub Gim. Koszyce Wielkie 23,84 XIX
  20 Frysztak Mikołaj Gim. Wola Rzędzińska 24,01 XX
  21 Zapał Dominik Gim. Koszyce Wielkie 24,01 XXI

   

  Zdobywcy Pucharu Wójta

   

  Szkoła Podstawowa – „Skrzat” kl. I – III
  Dziewczęta– Pawłowska Paulina
  Chłopcy – Łaśko Kacper

  Szkoła Podstawowa – „Młodzik” kl. IV – VI
  Dziewczęta– Cholewa Katarzyna
  Chłopcy – Masiuk Ksawey

  Gimnazjum – „Junior”
  Dziewczęta– Woźniak Ewa
  Chłopcy – Mróz Daniel

   

   

 • Wycieczka w Pieniny 

  POLSKA - SŁOWACJA

  Klasa 6 SP i 1B GIM

  9-10.05.2017 r.

   

   

   

 • II miejsce w finale drużynowej ligi LA... i nie tylko

   


   

  Nasi lekkoatleci w Finale Powiatowej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w
  Dużynowej Lidze La. I Sztafetach zdobyli 4 medale:
  złoty - sztafeta chłopców w Sztafecie Szwedzkiej
  srebrny - chłopcy w klasyfikacji drużynowej,
  oraz 2 brązowe - obie sztafety 4 x 100 m.

   

  Sprawozdanie z zawodów znajduje się tutaj >>>

   

   

 • „Zabytki kręcą”… wolańskich gimnazjalistów

   


  Uczniowie klasy 1b Publicznego Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej wzięli udział w warsztatach teoretycznych i praktycznych w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego i konkursu filmowego realizowanego wspólnie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Instytut Sztuki Filmowej. „Zabytkomania” - to projekt łączący historię i film.
  Warsztaty trwały dwa dni i miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny – w terenie.
  Głównym celem pierwszej części spotkania było wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania oraz kreatywnego podejścia względem zabytków i ogólnie dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem było nie tylko uświadomienie młodzieży poczucia uczestniczenia w kulturze i odpowiedzialności za jej dobra, ale i kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, wypowiadania się, uzasadniania swojego zdania, akceptowania punktu widzenia innych.
  Część drugą – „terenową” prowadzili: dziennikarka TVP Kultura Katarzyna Szczuka-Niezabitowska, reporterka i wydawca oraz Marcin Bielawski – operator obrazu. Uczestniczki zajęć poznały podstawy sztuki operatorskiej i dziennikarstwa. W atrakcyjnej formie opowiedziały o najważniejszych zabytkach Tarnowa – Rynku, Katedrze, czy pozostałościach Synagogi. W swoim krótkim filmowym materiale starały się pokazać to, co w Tarnowie warto zauważyć i poznać.
  Oprócz Tarnowa filmowe felietony powstawały także w Przemyślu, Zamościu, Lublinie i Piasecznie. Wkrótce zostaną one zamieszczone na stronach internetowych organizatorów i poddane głosowaniu internautów. Najlepszy film zostanie nagrodzony podczas festiwalu.

   

   

   


 • Projekt biblioteczny "W krainie Muminków"

   

   

  W  marcu  i  kwietniu  w  klasie  II  Szkoły  Podstawowej w  ramach  zajęć  pozalekcyjnych  realizowany  był  pod  kierunkiem  wychowawcy  klasy  projekt biblioteczny „W krainie Muminków”. Został on opracowany i zrealizowany  w ramach szkolnych działań związanych z realizacją rządowego programu KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ w oparciu o książkę Tove Jansson „Zima Muminków”. Uczniowie po  zapoznaniu  się  z  lekturą samodzielnie  planowali  zadania, wypowiadali  się  na   temat  lektury, wykonali  ciekawe  prace  plastyczne  i  pracowali  metodami  rozwijającymi  twórcze  myślenie. Zaprojektowane zadania powinny przyczynić się do bliższego zapoznania uczniów z bogatym światem książek, popularyzacji pozycji książkowych pozyskanych w ramach wspomnianego programu rządowego i pokonanie stereotypowego podejścia do lektury. 

   

   

   

 •  

  Sukces uczniów klasy VI na Turnieju Wiedzy o krajach Anglojęzycznych „Let’s celebrate English”

   

   

  29 kwietnia troje uczniów z klasy VI : Natalia Mondel, Łukasz Flaga i Jan Wszołek otrzymało wyróżnienie na IV Turnieju Wiedzy o krajach Anglojęzycznych „Let’s celebrate English” pod patronatem Prezydenta Tarnowa w SP nr 5 w Tarnowie. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat kultury, geografii oraz zwyczajów krajów anglojęzycznych. Konkurs składał się z trzech etapów: indywidualnego testu wiedzy, drużynowego turnieju oraz prezentacji, gdzie uczniowie z przymrużeniem oka opowiadali o Wielkiej Brytanii. Serdecznie gratulujemy !!!

 • Festiwal Piosenki Dziecięcej

  „Nasi Milusińscy”

   

   

  W miniony czwartek, 12 maja w Woli Rzędzińskiej pojawiły się największe muzyczne talenty z klas I – III gminnych szkół. A to za sprawą VI już edycji Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej, który odbył się w Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Nasi milusińscy”. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć znane i lubiane piosenki „Pieski małe dwa”, „Mucha w mucholocie” czy „Jak rozmawiać z psem”. Dzieci oprócz umiejętności wokalnych, zaprezentowały również piękne, kolorowe stroje oraz tańce.

  Młode talenty muzyczne oceniło jury w składzie: zastępca wójta gminy Tarnów Elżbieta Chrząszcz, wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnów Eugeniusz Wojtarowicz, dyrektor wolańskiego przedszkola Mariola Nosek oraz nauczycielka muzyki Katarzyna Sroka. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

  Pierwsze miejsce zajęła Patrycja Olszówka ze Szkoły Podstawowej w Jodłówce – Wałkach, drugie Karol Sroka z ZSP Wola Rzędzińska, Aleksandra Sikora SP Zbylitowska Góra oraz Milena Duras z ZSP Tarnowiec a trzecie miejsce wywalczyły Weronika Kuta oraz Wanessa Cybruch z SP Nr 1 w Woli Rzędzińskiej. Wyróżnienia trafiły doZuzanny Ciochoń ze SP w Zgłobicach, Weronika Wałaszek z ZSP w Woli Rzędzińskiej oraz Gabriel Mikowski ze SP w Zbylitowskiej Górze.

  żródło: www.gmina.tarnow.pl

   

   


 • TURNIEJ PIĘKNEGO CZYTANIA

         

   

          Dnia 5. maja 2016 roku w  Szkole Podstawowej nr 2 miał miejsce TURNIEJ PIĘKNEGO CZYTANIA.

  Tak uczciliśmy 170. urodziny Henryka Sienkiewicza "Litwosa".

           W konkursie wzięli udział uczniowie klas III - VI. Każda klasa wystawiła 3 uczestników. Turniej składał się z dwóch części. W pierwszej części - uczestnicy czytali przygotowany przez siebie wcześniej tekst - fragment powieści H. Sienkiewicza  "W pustyni i w puszczy", w drugiej – uczniowie czytali nowy, przygotowany przez organizatora, tekst.

          Uczestników oceniało jury złożone z nauczycieli i reprezentanta uczniów.

          Ocenie podlegało:
          - płynność
          - poprawność
          - wyrazistość

          - interpretacja.

          I miejscezdobyła uczennica klasy VI Natalia Mondel. Jej też przyznano tytuł  „MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA”.

          Kolejne miejsca zajęli:

          II miejsce - ex aequo - Katarzyna Kozioł kl.VI oraz Dominik Starzyk kl. VI

          III miejsce - Magdalena Karczmarczyk kl. V

          Wyróżnienie otrzymała Monika Lis z kl. III

                                                                                                                 Gratulujemy!!!

   

   


 • FINAŁ  MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

  PANGEA

   

   

  29 kwietnia  2016 roku w Warszawie i we Wrocławiu odbył się FinałMiędzynarodowego Konkursu Matematycznego Pangea.

   

  Konkurs Matematyczny Pangea jest organizowany przez Meridian International School w Warszawie we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula.

  Przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech.

  W ostatniej edycji w Polsce wzięło udział ponad sto tysięcy uczniów z niemal 3500 szkół.

  Konkurs jest dla uczestników całkowicie bezpłatny, adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i liceów.

  Organizowany jest w dwóch etapach: etap szkolny koordynowany jest w szkołach przez nauczycieli przedmiotu, na etap finałowy  jest zapraszanych najlepszych 150 uczniów z każdej kategorii wiekowej  do Warszawy i Wrocławia.

  Celem konkursu jest rozwijanie matematycznych pasji, odkrywanie talentów, upowszechnianie nawyku matematycznego myślenia. To sposób na poszerzanie horyzontów i rozbudzanie motywacji. Udział w tym konkursie pozwala uczniom czerpać radość z odkrywania tajników matematyki.

  Do etapu finałowego  z naszego gimnazjum zakwalifikował się  Paweł  Hajdo -  uczeń klasy 2b.

  Serdecznie gratulujemy!!!

   

   

   

TEST PRĘDKOŚCI TWOJEGO INTERNETU


Powered by SpeedTest.pl

POGODA W TARNOWIE

LICZNIK ODSŁON STRONY

005034053
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
725
1368
2093
13267
3299
74117
5034053

Prognoza na dzisiaj
1536

Online (5 minutes ago):7
7 guests

Twój IP:3.238.98.39
 1. NASZA LOKALIZACJA
 2. WAŻNE LINKI
 3. KONTAKT

NASZA LOKALIZACJA

 

WAŻNE LINKI


   MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   KURATORIUM - Kuratorium Oświaty

   PPPP - Powiatowa Przychodnia Psychologiczno - Pedagogiczna

   OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

   UG - Urząd Gminy Tarnów

KONTAKT


Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

33-150 Wola Rzędzińska 253a

gmina: Tarnów

powiat: tarnowski

woj.: małopolskie

tel.: dyrektor/sekretariat: +48 14 679 21 24 

email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 9930650990, REGON: 001202450

 

next
prev