Biblioteka zaprasza

 

PONIEDZIAŁEK          735 – 1440   

WTOREK                     930 – 1400

ŚRODA                       7351400

CZWARTEK                735 – 1400

PIĄTEK                       900  – 1410

 

 

 

 

 

 

 


Działalność biblioteki szkolnej w reżimie sanitarnym

 

          W bieżącym roku szkolnym działalność biblioteki z konieczności musiała ulec zmianie.

          Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 1 września 2020 r. ustalono regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej tak, by ograniczyć gromadzenie się uczniów w jednym miejscu, np. przy regałach z księgozbiorem, uwzględnić konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, a inne przedmioty i sprzęt dezynfekować codziennie lub co kilka godzin, w zależności od liczby osób, które z nich korzystały. Czytelnia i kąciki czytelnicze pozostają nieczynne. Nie ma też możliwości korzystania          z komputera.

Wypożyczanie książek od 1 października odbywa się na dwa sposoby:

 1. Uczeń składa zamówienie pisemnie na wybrany tytuł; karteczkę zostawia w pudełku z napisem ZAMAWIANIE KSIĄŻEK (znajduje się na korytarzu szkolnym).
 2. Czytelnik wypożycza książki w bibliotece.

Jednorazowo przy regale może przebywać dwóch czytelników. Pozostali czekają     przed wejściem do biblioteki z zachowaniem odpowiedniej odległości. Obowiązuje maseczka zakrywająca usta i nos.

Czytelnik wybiera książkę, ale podaje ją bibliotekarz.

Oddawanie wypożyczonych książek

 1. Czytelnik zostawia książki w pudełku z napisem ZWROTY KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI, wkładając karteczkę z nazwiskiem i klasą.
 2. Można przynieść woluminy do biblioteki.

 

          Już w połowie września wszyscy uczniowie zostali zaopatrzeni w lektury wskazane przez nauczycieli języka polskiego, a następnie mogli korzystać z księgozbioru zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Podobnie nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

           W pierwszych dniach października zainaugurowano akcję czytelniczą "RANDKA (SPOTKANIE) W CIEMNO Z... KSIĄŻKĄ".

           Równocześnie na tablicy informacyjnej biblioteki i stronie internetowej szkoły w zakładce ZDALNA BIBLIOTEKA stale uzupełniane są rekomendacje ciekawych pozycji książkowych, które warto przeczytać,  a można wypożyczyć w bibliotece szkolnej.


REGULAMIN BIBLIOTEKI

     Z biblioteki mogą korzystać w wyznaczonych godzinach uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów.

 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwa woluminy, jedną kasetę lub płytę CD/DVD.
 2. Na swoim koncie czytelnik może posiadać jednocześnie 3 książki.
 3. Okres wypożyczenia książek z działu lektur lub beletrystyki nie może przekroczyć trzech tygodni, a kaset lub płyt jednego tygodnia.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma aktualnie zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 5. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia książek.
 8. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 9. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 10. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 11. Czytelnik, który zgubi bądź zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie zniszczonego lub zgubionego woluminu.
 12. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 13. Dopuszcza się wypożyczenie książek na okres ferii letnich - max 4 woluminy. Po wakacjach należy je niezwłocznie zwrócić do biblioteki.
 14. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów.
 15. W bibliotece należy zachować ciszę. Nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 16. Korzystanie z zasobów biblioteki jest bezpłatne.
 17. W bibliotece funkcjonuje czytelnia, z której mogą korzystać społeczność szkolna oraz rodzice uczniów.
 18. Przed wejściem do czytelni tornistry/ plecaki zostawia się w wyznaczonym miejscu.
 19. Do pomieszczenia wchodzi się z czystymi rękami, aby nie spowodować zabrudzenia materiałów.
 20. W bibliotece nie spożywa się posiłków i napojów.
 21. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów będących na stanie biblioteki.
 22. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu czytelni.
 23. Wykorzystane czasopisma odnosi się na właściwe miejsce, natomiast książki oddaje się bibliotekarzowi.
 24. W czytelni obowiązuje cisza.
 25. Czytelnia (podobnie jak wypożyczalnia) jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.