Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej uczestniczy w programie Laboratoria przyszłości. Program zakłada zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 60 000 złotych w roku 2021r. dokonano zakupów wyposażenia podstawowego i dodatkowego:

- Drukarka 3D wraz z akcesoriami,

- Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, 

- Lutownica,

- Statyw z akcesoriami,

- Mikroport z akcesoriami,

- Oświetlenie do realizacji nagrań,

- Mikrofon kierunkowy z akcesoriami,

- Aparat fotograficzny z akcesoriami,

- Gimbal,

- Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie.

Sprzęt będzie wykorzystany m.in. do pracy na zajęciach podstawowych i dodatkowych począwszy od roku szkolnego 2022/2023. Obecnie korzystają już z niego członkowie Szkolnego Koła Naukowego Innovation Enjoyers - podczas zajęć laboratoryjnych.