W dniu 2 września (czwartek) odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami według poniższego harmonogramu:
 
klasa 1 – sala 220, godzina 17.15
klasa 2 – sala 124, godzina 17.30
klasa 3 – sala 215, godzina 17.30
klasa 4 – sala 121, godzina 17.15
klasa 5a – sala 206, godzina 17.30
klasa 5b – sala 205, godzina 17.30
klasa 6 – sala 204, godzina 17.15
klasa 7a – sala 207, godzina 17.15
klasa 7b – sala 201, godzina 17.15
klasa 8 – sala 202, godzina 17.15
 
W tym dniu o godzinie 19.15 w sali 202 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.
 
Osoby wchodzące z zewnątrz na teren szkoły obowiązuje całkowite zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra.
 
Dyrekcja Szkoły