Przytoczoną powyżej sentencją rozpoczęło się w naszej szkole w czwartkowy poranek, 7 października br., spotkanie młodzieży klas siódmych i ósmej z Panią Sędzią Beatą Kuleszą-Flasińską, która poprowadziła wyjątkową konferencję z zakresu edukacji prawnej pod hasłem: „Edukacja prawna dla każdego”.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Prawo dla uczniów w multimediach”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa". Patronat honorowy nad projektem objęła Pani Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca, które realizuje projekt Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa.

Stowarzyszenie założyło Mobilną Akademię Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO, w ramach której na terenach małopolskich placówek odbywają się warsztaty z zakresu edukacji prawnej. Pomysłodawcą wprowadzenia edukacji prawnej na małopolski rynek edukacyjny jest prezes stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca – Pani Katarzyna Macoń, którą gościliśmy na konferencji.

Swoją obecnością na konferencji zaszczyciła naszą szkołę Pani Aneta Błyskal – Sekretarz Gminy Tarnów.

Pani Sędzia Beata Kulesza-Flasińska w bardzo przystępny i niezwykle interesujący sposób wprowadziła uczniów w tajemniczy język prawniczy, poruszyła tematykę praw i obowiązków, jakie ciążą na osobach małoletnich i niepełnoletnich, uczuliła uczniów na zagrożenia, które czyhają na nich w życiu codziennym i w świecie wirtualnym oraz w bardzo obrazowy sposób przekazała informację o sposobie przesłuchiwania nieletnich świadków w sądzie.

Jednym z elementów spotkania była symulacja rozprawy sądowej, podczas której uczniowie mieli możliwość wcielenia się w rolę prokuratora, adwokata, obrońcy posiłkowego czy radcy prawnego. Nie zabrakło oczywiście również oskarżonego. Rozprawa toczyła się w obecności zgromadzonej na sali publiczności, a każdy jej element był szczegółowo omawiany i objaśniany przez Panią Sędzię. Tok rozprawy ustalany był ad hoc i determinowany był odpowiedziami, których udzielał oskarżony. Było to bardzo ciekawe doświadczenie dla wszystkich uczestników konferencji.

Spotkanie było możliwe dzięki wzorowej współpracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem Podaruj Dzieciom Promyk Słońca, które było pomysłodawcą projektu.

Relacja medialna z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej Radia RDN pod linkiem: Młodzież uczy się prawa. W szkole w Woli Rzędzińskiej odbyła się symulacja rozprawy sądowej [ZDJĘCIA] - : (rdn.pl)

Właścicielem publikowanych zdjęć jest Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca.