W dniach poprzedzających obchody Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie: NASZA SZKOŁA KOCHA POLSKĘ! organizowanym przez przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu – EduWojnicz, w ramach Projektu „KochaMY Polskę!”, współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021r. pn. ,,Kocham Polskę!”

 Celem projektu/konkursu jest:

  • wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie dumy narodowej;
  • rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn;
  • kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia; propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny, poprzez zainspirowanie i zachęcenie szkół podstawowych z powiatów tarnowskiego i brzeskiego do przygotowania działań o charakterze patriotycznym, angażujących całą społeczność szkoły;
  • dostrzeganie analogii w różnych dziedzinach sztuki: literaturze, filmie, muzyce;
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

          Zadania konkursowe polegają na przygotowaniu  działań o charakterze patriotycznym, angażujących całą społeczność szkoły.  Przedsięwzięcie w sposób szczególny uwzględnia polskie symbole narodowe (flaga, godło, hymn).

Koordynatorki projektu po przedstawieniu uczniom wstępnego pomysłu na projekt, omówiły cele i zaprezentowały wizję końcowego produktu, jakim będzie wystawa lapbooków wykonanych z użyciem zdjęć, prac plastycznych, wycinków z prasy, wydruków komputerowych itp., a następnie quiz z wiedzy o symbolach narodowych przeznaczony dla uczniów klas młodszych. Zadania uczniowie realizują w toku zajęć lekcyjnych z języka polskiego, historii oraz zajęć z wychowawcą.

 

Z niecierpliwością czekamy na  efekty pracy naszych uczniów. Życzymy owocnej pracy!

Szkolne koordynatorki projektu:  mgr Agnieszka Oćwieja, mgr Anna Wajda