W ostatnim tygodniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia te były możliwe  dzięki współpracy Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna oddział Tarnów z Gminą Tarnów, w ramach której prowadzony jest projekt „Młodzi Ratownicy”.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości z zakresu udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy, dzięki wykorzystaniu najnowszych symulatorów, mieli możliwość w praktyce ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy u osoby z zadławieniem oraz nagłym zatrzymaniem krążenia. Ponadto, pod okiem instruktorów, uczniowie mogli przeprowadzić osobiście postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej, a także prawidłowe wybieranie numerów alarmowych i wezwanie pomocy.