Uczniowie klasy 5a w bieżącym roku szkolnym biorą udział w projekcie historyczno-plastycznym, którego finalnym efektem jest wykonanie makiety wybranego zabytku.

Cele projektu:

  1. Rozbudzanie wśród młodych ludzi zainteresowania historią.
  2. Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczestników.
  3. Popularyzowanie tematyki historycznej wśród uczniów.
  4. Uświadamianie, że znajomość  historii  pozwala  lepiej  zrozumieć współczesny świat.
  5. Wychowanie do wartości.
  6. Zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zabytków.

Ekspozycja prac uczniów znajduje się na górnym korytarzu. Gratulujemy pomysłowości, doceniamy wkład pracy.

Anna Wajda