Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów przypomina, że w związku z Uchwałą Nr XXVII/377/2021 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, dzieci uczęszczające do szkół podstawowych będące mieszkańcami Gminy Tarnów posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w gminnej komunikacji publicznej pod warunkiem posiadania przez dziecko imiennej M-Karty.

M-karta wydawana jest przez Operatora w punkcie obsługi klienta przy ul. Dworcowej 1 w godzinach pracy punktu.
 
Jeżeli dziecko nie posiada M-Karty, zobowiązane jest do zakupu biletu ulgowego u kierowcy i posiadanie do wglądu ważnej legitymacji szkolnej.