Dyrektor Szkoły:
mgr Mariusz Widawski

Zastępca Dyrektora

mgr Agnieszka Grzegórzek - Zając