NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  im. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGOW WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Dyrektor Szkoły:
mgr Mariusz Widawski 

Zastępca Dyrektora Szkoły:
mgr Agnieszka Grzegórzek-Zając

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
mgr Agata Hetman –  klasa I
mgr Marta Ziaja –  klasa II
mgr Ida Kulczycka –  klasa III

Nauczyciele przedmiotów:

mgr Agnieszka Oćwieja – język polski
mgr Mariusz Widawski – język polski
mgr Jolanta Dziadowiec – język polski, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Banaś – język angielski, edukacja językowa – język angielski
mgr Beata Opałka – język angielski, edukacja językowa – język angielski

mgr Edyta Kuta – język niemiecki

mgr Anna Wajda – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Katarzyna Janus – muzyka, plastyka, edukacja muzyczna
mgr Grażyna Łabno – geografia, przyroda

mgr Wioleta Kopek-Putała – geografia, biologia, chemia

mgr Joanna Zaucha – fizyka

mgr Halina Jarowska – matematyka
mgr Bernadeta Paszkowska – matematyka
mgr Barbara Hajdo – informatyka, technika, edukacja informatyczna

  1. mgr Halina Chojnacka – religia
  2. mgr Barbara Kożuch - religia
  3. mgr Stanisław Szufnara – religia
    mgr Piotr Styczyński – wychowanie fizyczne
    mgr Mariusz Więckowski – wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Wstępnik – wychowanie fizyczne

mgr Beata Bendzera – edukacja dla bezpieczeństwa

 

Biblioteka:

mgr  Agnieszka Grzegórzek-Zając

mgr Grażyna Łabno

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
mgr Bożena Wach – pedagog szkolny, pedagog specjalny/ zajęcia emocjonalno – społeczne

mgr Jowita Trytek - psycholog

mgr Marta Ziaja – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1-3

mgr Halina Jarowska – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.4-8

mgr Ida Kulczycka – zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Katarzyna Janus

mgr Ida Kulczycka

mgr Marta Ziaja

mgr Beata Opałka

mgr Agata Hetman

mgr Katarzyna Wstępnik