RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej

w roku szkolnym 2020/21

 

przew. –  pani Aneta Bober– przedstawiciel klasy 7

z-ca przew. –  pani Agnieszka Drwal – przedstawiciel klasy 2

skarbnik – pani Angelika Łazowska – przedstawiciel klasy 5

sekretarz – pani Urszula Świeca – przedstawiciel klasy 4a

 

oraz

 

pani Iwona Kaczówka – przedstawiciel klasy 6a

pani Agnieszka Kuta – przedstawiciel klasy 8

pani Ewa Michalik – przedstawiciel klasy 6b

pani Iwona Nowak – przedstawiciel klasy 1

pani Iwona Wajda – przedstawiciel klasy 4b

pani Justyna Gałek – przedstawiciel klasy 3