RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. bł. Edmunda Bojanowskiego

w Woli Rzędzińskiej

 

 

PRZEWODNICZĄCA – pani Iwona Kaczówka

ZASTĘPCA – pani Urszula Świeca

SKARBNIK – pani Angelika Łazowska

SEKRETARZ – pani Monika Błoniarz - Pobiegło

 

oraz

pani Ewa Wencel

pani Ewa Michalik

pani Klaudia Czech

pani Katarzyna Masło

pani Aneta Sobol

pani Żaneta Chudzikiewicz