foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2022/2023

Szkolny Klub Wolontariusza


 Informacje wstępne

Szkolny  Klub  Wolontariusza działa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej. Swoją działalność rozpoczął dnia 5 grudnia 2009 roku.

Opiekunem   wolontariatu jest: mgr Bożena  Wach – pedagog szkolny

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Wolontariat– dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.( źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu akcje charytatywne, kulturalne oraz na rzecz zwierząt. Opieką członków Klubu objęte będą osoby w podeszłym wieku, samotne, chore, potrzebujące pomocy.

 1. I.Cele Szkolnego Klubu Wolontariusza:
 2. Niesienie pomocy innym jako forma spędzania wolnego czasu.
 3. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby ludzi żyjących wokół nas.
 4. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
 5. Czerpanie zadowolenia z bezinteresownej działalności na rzecz innych osób.  
 6. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
 7. Rozwijanie twórczych postaw i empatii.
 8. Wspieranie ciekawych inicjatyw dzieci i młodzieży szkolnej.
 9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 10. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami.
 11. Wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolantariackim oraz wykorzystanie umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
 1. II.Najważniejsze zasady Szkolnego Klubu Wolontariusza
 2. Wolontariuszem Klubu można zostać od klasy 5.
 3. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
 4. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
 5. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 6. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 7. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
 8. Za aktywny udział w wolontariacie wolontariusz będzie nagradzany.
 9. Niestosowanie się do regulaminu może spowodować skreślenie ucznia z listy Klubu.
 1. III.Prawa i obowiązki wolontariusza
 • Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na członkowstwo w SKW.
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach SKW.
 • Każdą formę działań wolontariusz zapisuje w skoroszycie u opiekuna Klubu (na tej podstawie będzie podsumowana praca każdego z członków na koniec roku szkolnego).
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować regulamin oraz wewnętrzne zasady Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 1. IV.Nagradzanie wolontariuszy

Za aktywny udział w wolontariacie na koniec każdego roku szkolnego wolontariusz może otrzymać:

 1. pochwałę opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu z wpisem do e-dziennika,
 2. pochwałę Dyrektora Szkoły,
 3. dyplom uznania

Za aktywny udział w wolontariacie szkolnym po ukończeniu klasy 8 wolontariusz może otrzymać:

Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – aktywność na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu, co skutkuje dodatkowymi 3 pkt przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

     Przez aktywny udział w wolontariacie rozumiane jest podejmowanie działań przez dłuższy okres, udział w wielu akcjach organizowanych przez Klub, własna inicjatywa i duże zaangażowanie.

   Bożena Wach


 

TEST PRĘDKOŚCI TWOJEGO INTERNETU


Powered by SpeedTest.pl

POGODA W TARNOWIE

LICZNIK ODSŁON STRONY

005033943
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
615
1368
1983
13267
3189
74117
5033943

Prognoza na dzisiaj
1440

Online (5 minutes ago):7
7 guests

Twój IP:3.238.98.39
 1. NASZA LOKALIZACJA
 2. WAŻNE LINKI
 3. KONTAKT

NASZA LOKALIZACJA

 

WAŻNE LINKI


   MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   KURATORIUM - Kuratorium Oświaty

   PPPP - Powiatowa Przychodnia Psychologiczno - Pedagogiczna

   OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

   UG - Urząd Gminy Tarnów

KONTAKT


Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

33-150 Wola Rzędzińska 253a

gmina: Tarnów

powiat: tarnowski

woj.: małopolskie

tel.: dyrektor/sekretariat: +48 14 679 21 24 

email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 9930650990, REGON: 001202450

 

next
prev