Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 Z biblioteki mogą korzystać w wyznaczonych godzinach uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów.

 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwa woluminy, jedną kasetę lub płytę CD/DVD.
 2. Na swoim koncie czytelnik może posiadać jednocześnie 3 książki.
 3. Okres wypożyczenia książek z działu lektur lub beletrystyki nie może przekroczyć trzech tygodni, a kaset lub płyt jednego tygodnia.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma aktualnie zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 5. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia książek.
 8. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 9. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 10. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 11. Czytelnik, który zgubi bądź zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie zniszczonego lub zgubionego woluminu.
 12. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 13. Dopuszcza się wypożyczenie książek na okres ferii letnich - max 4 woluminy. Po wakacjach należy je niezwłocznie zwrócić do biblioteki.
 14. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów.
 15. W bibliotece należy zachować ciszę. Nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 16. Korzystanie z zasobów biblioteki jest bezpłatne.
 17. W bibliotece funkcjonuje czytelnia, z której mogą korzystać społeczność szkolna oraz rodzice uczniów.
 18. Przed wejściem do czytelni tornistry/ plecaki zostawia się w wyznaczonym miejscu.
 19. Do pomieszczenia wchodzi się z czystymi rękami, aby nie spowodować zabrudzenia materiałów.
 20. W bibliotece nie spożywa się posiłków i napojów.
 21. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów będących na stanie biblioteki.
 22. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu czytelni.
 23. Wykorzystane czasopisma odnosi się na właściwe miejsce, natomiast książki oddaje się bibliotekarzowi.
 24. W czytelni obowiązuje cisza.
 25. Czytelnia (podobnie jak wypożyczalnia) jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

infoliniattifb

Wirtualny spacer po szkole

 

Certyfikaty i dyplomy

 

cer1
cer2
cer3
cer4
IMG_0212
IMG_0213
IMG_0214
IMG_0215
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8