Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

SKS 2024

Szkolny Klub Sportowy

 

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 

Kolejna edycja Programu SKS realizowana będzie  od 1 marca do 21 czerwca 2024 r.

 

Zajęcia prowadzi: mgr Mariusz Więckowski

  Wtorek: 13:30 - zajęcia na basenie

  Piątek: 14:15

 

Zajęcia prowadzi: mgr Piotr Styczyński

  Poniedziałek: 7:45

  Wtorek: 13.30 

  Formularz do pobrania: - Zgoda na udział dziecka w zajęciach SKS w 2024 roku - .pdf

 sks logo