Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

We wrześniu uczestnicy dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania zapoznali się ze sprzętem zakupionym w ramach uczestnictwa Naszej Szkoły w Programie Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności [1].

Prezentowany sprzęt wzbudził wiele emocji i uśmiechów na twarzy. Za nami już pierwsze prace praktyczne z zakupionym sprzętem, na których uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę elektrotechniki i samodzielnie wykonywali pomiary. W związku z tym, w roku szkolnym 2022/23, rozpoczęto kontynuację realizowania innowacji „Czy sztuczna inteligencja jest wśród nas”.

Celem ogólnym innowacji jest: zdobywanie kompetencji przyszłości i odpowiedzialne poruszanie się w cyfrowym świecie.

Cele szczegółowe obejmują:

  • świadome, merytoryczne wprowadzanie elementów z grafiki 3D, programowania, robotyki i nowych technologii do wybranych zajęć lekcyjnych i/lub pozalekcyjnych,
  • nabywanie kompetencji miękkich u uczniów m. in. rozwijanie logicznego i analitycznego myślenia, kreatywności, umiejętności pracy w zespole oraz wystąpień publicznych,
  • oswajanie z nowoczesnymi technologiami i zadaniowym podejściem do stawianych problemów,
  • doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi oraz w oparciu o algorytmiczne myślenie, szukanie kompromisów i optymalnych rozwiązań,
  • bezpieczne korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologii informacyjnej,
  • rozpoznawanie własnych uzdolnień i pogłębianie zainteresowań.

Autorką i realizatorką wprowadzanej innowacji jest Wioleta Kopek-Putała. Podobnie jak w II półroczu roku szkolonego 2021/22 podczas obecnego roku szkolnego uczniowie na zajęciach będą korzystać ze sprzętu zakupionego w ramach uczestnictwa Szkoły w Programie Laboratoria Przyszłości.

Wszyscy uczestnicy z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania.    

[1] https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Wioleta Kopek-Putała