Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W II półroczu roku szkolnego 2021/2022 realizowana będzie innowacja pedagogiczna pt. „Czy sztuczna inteligencja jest wśród nas?”. Innowacja wdrażana będzie podczas zajęć pozalekcyjnych, w ramach spotkań Koła Naukowego Innovation Enjoyers. Autorką i realizatorką wprowadzanej innowacji jest Wioleta Kopek-Putała.

Celem innowacji jest:

 • zdobywanie kompetencji przyszłości i odpowiedzialne poruszanie się w cyfrowym świecie.

Cele szczegółowe obejmują:

 • świadome, merytoryczne wprowadzanie elementów z grafiki 3D, programowania, robotyki i nowych technologii do wybranych zajęć lekcyjnych i/lub pozalekcyjnych,
 • nabywanie kompetencji miękkich u uczniów m. in. rozwijanie logicznego i analitycznego myślenia, kreatywności, umiejętności pracy w zespole oraz wystąpień publicznych,
 • oswajanie z nowoczesnymi technologiami i zadaniowym podejściem do stawianych problemów,
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi oraz w oparciu o algorytmiczne myślenie, szukanie kompromisów i optymalnych rozwiązań,
 • bezpieczne korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologii informacyjnej,
 • rozpoznawanie własnych uzdolnień i pogłębianie zainteresowań.

Przewidywane efekty – korzyści wdrożenia innowacji

 1. a) dla uczniów:
 • wzmocnienie swojej samooceny oraz pogłębienie pozytywnych relacji i współpracy w grupie,
 • wzrost kreatywności, samodzielności, umiejętności twórczego, analitycznego myślenia i wyszukiwania informacji niezbędnych do rozwiązania problemów,
 • rozwój predyspozycji intelektualnych,
 • możliwość ekstrapolowania kształconych umiejętności przy rozwiązywaniu bieżących zadań problemowych na inne przedmioty i w różnych sytuacjach życiowych,
 • poznanie nowoczesnych form i narzędzi pracy.
 1. b) dla nauczyciela:
 • poszerzenie własnego warsztatu pracy.
 1. c) dla szkoły:
 • poprawa jakości pracy szkoły i wdrożenie nowoczesnych technik pracy, oparte na działu praktycznym na specjalistycznym sprzęcie,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej,
 • promocja w środowisku lokalnym.
 1. d) dla rodziców:
 • rozwój kreatywności dziecka,
 • zainspirowanie kierunku rozwoju zainteresowań dziecka,
 • podniesienie świadomości intelektualnej dziecka,
 • odpowiednie elementy przygotowania do wprowadzenia na przyszły rynek pracy dziecka i przy w wyborze przyszłej drogi życiowej dziecka,
 • podniesienie świadomości społeczności związanej z robotyką i branżą IT w środowisku lokalnym.

Zapraszam chętnych uczniów z klasy VIII do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych.

 

Wioleta Kopek-Putała