Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 KOŁO NAUKOWE 

 

Koło Naukowe "INNOVATION ENJOYERS” - MIŁOŚNICY INNOWACJI przy Szkole Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej.

Cele koła naukowego "INNOVATION ENJOYERS” - MIŁOŚNICY INNOWACJI:

a) umożliwienie rozwoju naukowego uczniom,
b) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych mających na celu tworzenie lub modernizację technologii,
c) wdrożenie aspektów wykorzystania nowych technologii w zakresie międzyprzedmiotowym,
d) poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu robotyki, grafiki 3D i nowych technologii,
e) rozwijanie współpracy pomiędzy Kołem Naukowym a jednostkami zewnętrznymi,
f) kształtowanie umiejętności samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania problemów natury technicznej,
g) nabywanie przez członków koła kompetencji miękkich, pracy w zespole i wystąpień publicznych.

 

Zarząd Koła Naukowego "INNOVATION ENJOYERS” - "MIŁOŚNICY INNOWACJI"

Opiekun Koła Naukowego: Wioleta Kopek-Putała,