Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

UWAGA!   ---   KONKURS!

REGULAMIN  TURNIEJU  WIEDZY  o  POLSCE
Nasz region MAŁOPOLSKA

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 5 - 8 zainteresowanych geografią i przyrodą naszego kraju.

 

CELE

  • propagowanie wiedzy dotyczącej naszej Ojczyzny, szczególnie województwa małopolskiego
  • zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy geograficznej
  • doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej i umiejętności pracy z mapą
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień geograficznych uczniów

TEMATYKA TURNIEJU

Nasz region MAŁOPOLSKA

- położenie na mapie Polski;

- cechy krajobrazu: wysokość n.p.m., rzeźba terenu, skały, klimat, wody, surowce mineralne;

- regiony fizyczno-geograficzne;

- miasta i ich osobliwości (rozpoznawanie na fotografiach); ludność - liczba mieszkańców, gęstość

  zaludnienia, główne zajęcia; grupy etnograficzne - ich tradycje, zwyczaje, stroje ludowe;

- ochrona przyrody, w tym parki narodowe;

- atrakcje turystyczne, w tym miejscowości wypoczynkowe i uzdrowiska.

ORGANIZACJA KONKURSU

1) Turniej w formie pisemnej - test sprawdzający wiedzę uczniów składający się z zadań zamkniętych

    i otwartych – będzie miał miejsce 2 lub 6 czerwca 2023 roku. Czas na rozwiązanie testu 60 minut.

2) Test będzie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: I grupa - klasy 5-6; II grupa - klasy 7-8.

3) Zgłoszenia do konkursu przyjmuje nauczyciel geografii Grażyna Łabno do dnia 29. maja 2023 roku.

4) Do konkursu może przystąpić uczeń, który przedłoży zgodę rodziców/opiekunów prawnych.

5) Zwycięzcy otrzymają dyplomy i oceny z przedmiotu GEOGRAFIA.

LITERATURA do WYBORU

- Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do geografii dla klas V i VII

- "Geografia Polski. Encyklopedia szkolna" [red T. Kaczmarek i in.]

- "Polskie krainy geograficzne" J. Karp

- "Polska. Parki narodowe" [red. D. Cyrul] lub "Polska. 23 parki narodowe" P. Fabijański

- Przewodniki i foldery turystyczne, w tym internetowe

- Strony internetowe np.  https://visitmalopolska.pl/   → ODKRYWAJ REGIONY ; → POZNAWAJ

Małopolskie (polska.travel) ;         Województwo małopolskie – Wikipedia, wolna encyklopedia

Małopolska - atrakcje, które warto zwiedzić i zobaczyć w Małopolsce | PolskieSzlaki.pl

Interesujące informacje i ciekawostki o Województwie Małopolskim (fajnepodroze.pl)

Ciekawostki na temat Małopolski - TwojaMałopolska.pl (twojamalopolska.pl)

- Inne źródła wiedzy dostępne uczestnikowi konkursu

Zachęcam do udziału i życzę powodzenia!                                  

Organizator konkursu mgr Grażyna Łabno